Stap 2 - Conceptverzoek of Vooroverleg

Conceptverzoek

Heeft u al een duidelijk plan? Bijvoorbeeld over een aanbouw aan uw huis of het plaatsen van een tuinhuis? Heeft u hiervan ook duidelijke tekeningen?

Maak dan een conceptverzoek in het Omgevingsloket aan.
De gemeente zal uw verzoek bekijken en aangeven of uw plan haalbaar is.

Vooroverleg

Bent u nog onzeker over uw plan of is het meer nog een idee? Of gaat het om een plan of idee waarbij veel veranderd? Maak dan gebruik van het vooroverleg

U vult dit formulier in om een afspraak te maken voor het vooroverleg.

Het concept verzoek en het vooroverleg maken deel uit van de voorfase. Dit is de fase vóór de aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend. Hieraan zijn kosten verbonden. U leest hierover meer op de pagina Algemene informatie voorfase

Participatie

Denk tijdens deze stap ook alvast na over participatie. Participatie betrekt omwonenden bij vergunningen en plannen. Bespreek uw plannen eerst met uw buren en andere betrokkenen in de buurt. Begin hier zo vroeg mogelijk mee. Bij het aanvragen van een vergunning  moet u aangeven hoe u uw omgeving bij het plan heeft betrokken. Meer informatie staat op de pagina Participatie.

Heeft u een akkoord na het conceptverzoek of Vooroverleg?

Dan gaat u door naar stap 3 - Aanvragen