De Gemeente Scherpenzeel heeft de ambitie om de rol van sport en bewegen binnen het sociaal domein te versterken. Met sport en bewegen is een enorme gezondheidswinst te behalen. Dit Sport- en Preventieakkoord is een eerste aanzet om -middels concrete plannen- deze winst in vitaliteit te boeken. Plannen die allemaal bijdragen aan ‘het beleidsplan gezondheid sociaal domein’.

Scherpenzeel heeft de ontwikkeling van het Sportakkoord meteen aangegrepen om ook dit proces te benutten om een aantal preventieakkoord thema’s te agenderen. En langs die route afspraken te maken en maatregelen te nemen met als doel om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken. Binnen de sport bijvoorbeeld aan de hand van promotie en begeleiding bij de Gezonde Sportkantine, rookvrije sportaccommodaties en het monitoren én bijsturen van de motorische ontwikkeling van jeugd. Maar ook buiten het domein van sport, bijvoorbeeld middels de Gezonde School, het promoten van de gezonde keus in lokale horeca en laagdrempelige inspiratie om de beweegrichtlijn te behalen.

In dit Scherpenzeelse sport- en preventieakkoord staat met welke stappen en stapjes we daar verder naar toe werken in Scherpenzeel. Hoe we samen met sportverenigingen, (zorg)partners, cultuurinstellingen en inwoners werken aan een vitaler Scherpenzeel.

Download onder aan deze pagina de meest recente versie van het Sport- en Preventieakkoord. Dit akkoord is een groeidocument en zal in verloop van tijd steeds geactualiseerd worden.

Wil je als sportvereniging deelnemen aan de training? Neem contact op via het JOS door te mailen naar jos@scherpenzeel.nl