Wat is het?

Als een woninginstelling (corporatie, woningbedrijf, woningvereniging of woningstichting) of projectontwikkelaar in de gemeente seniorenwoningen wil bouwen, dan kunnen wij een financiële bijdrage geven voor de bouw van seniorenwoningen. Burgers kunnen hiervoor geen bijdrage krijgen.

Hoe werkt het?

De voorwaarden waaronder u een financiële bijdrage kunt krijgen, hangen af van de aard en omvang van uw project.

Wat moet ik doen?

De procedure hangt af van de aard en omvang van uw project. Neem hierover eerst contact op met ons.

Wat heb ik nodig?

Een bouwplan met plattegrond en een situatieschets.