Rioolheffing

Wat is het?

U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. Ook als uw woning of bedrijfspand niet aangesloten is op de riolering (dit komt weinig voor).

De gemeente stuurt de aanslag rioolheffing aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand.

Wat moet ik doen?

U betaalt de rioolheffing.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Wat heb ik nodig?

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval de volgende zaken te vermelden:

  1. De naam en het adres van de belastingplichtige.
  2. De dagtekening van de aanslag.
  3. Een omschrijving van de aanslag waartegen het bezwaar wordt gemaakt.
  4. De reden van het bezwaar (de motivering).

(U kunt in een bezwaarschrift tegen meer dan één aanslag bezwaar maken).

Wijst de gemeente uw bezwaar af, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze uitspraak beroep aantekenen bij de rechtbank door het indienen van een beroepschrift. 

Wanneer u tegen de uitspraak op het bezwaarschrift in beroep wilt gaan, worden aan het beroepschrift dezelfde eisen gesteld als aan het bezwaarschrift. Let u er wel op dat u in uw beroepschrift niet de dagtekening en omschrijving van de aanslag geeft, maar de dagtekening en omschrijving van de uitspraak op uw bezwaarschrift.

Hoeveel kost het?

  1. De gemeente bepaalt zelf de hoogte van de aanslag volgens de vaststaande tarieven.
  2. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het waterverbruik.
Gebruikers van woningenBedragen 2024
voor de eerste 500 m3 afgevoerd afvalwater€ 250,02
voor elke 100 m3 of gedeelte ervan boven de 500 m3€  59,90
Gebruikers van niet-woningenBedragen 2024
voor de eerste 500 m3 afgevoerd afvalwater€ 272,25
voor elke 100 m3 of gedeelte ervan boven de 500 m3€   65,23
Het tarief voor percelenbedrag 2024
percelen € 57,79

Extra informatie

De kosten van rioolonderhoud kunnen door verstoppingen hoog oplopen. Die verstoppingen ontstaan door het lozen van (vochtige toilet)doekjes, vet, dames hygiëne en andere zaken die niet in het riool thuishoren. 

Via de rioolheffing komen deze kosten weer terug bij de inwoners. Spring dan ook zuinig om met het riool!