Wat is Regio Foodvalley?

Nieuwe tekst voor kopje Wat is Regio Foodvalley?

Regio Foodvalley is een regionale netwerkorganisatie. Samenwerking staat centraal om de topregio op het gebied van agrifood te zijn. En om een duurzame en aantrekkelijke regio voor bedrijven en inwoners te blijven.

Gemeente Scheprenzeel werkt samen met de zeven andere gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen en met twee provincies, onderwijs- en kennisinstellingen en ondernemers in de regio.

Wat doet de Regio Foodvalley?

In deze regio werken ondernemers, onderwijs en de overheid samen aan een gezonde en duurzame regio voor bedrijven en inwoners. Een regio waar mensen graag wonen, werken en ondernemen. Hoe doen wij dat? Dat staat beschreven in de Strategische Agenda. En wordt uitgevoerd in allerlei verschillende projecten. De ambities uit de Strategische Agenda zijn onderverdeeld in zeven thema’s:

  • Landbouwtransitie en vitaal platteland
  • Voeding
  • Energietransitie
  • Human Capital (kennis en vakmanschap)
  • Innovatie, clustervorming en circulaire economie
  • Fysieke randvoorwaarden (economie en mobiliteit)
  • Quality of living (wonen, verstedelijking en landschap)

Over de Regio Foodvalley

Meer informatie vindt u op: www.regiofoodvalley.nl(externe link)