Problemen met water

Er kunnen verschillende problemen ontstaan met water en riolering die voor overlast zorgen. Wat kunt u doen?

(grond) Wateroverlast

Wateroverlast

De eigenaar van een perceel is zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen wateroverlast. Helpdesk water. Om vast te stellen of het probleem wordt veroorzaakt door te hoog grondwater, kunt u contact opnemen met de gemeente.

Kolken en rioolbuizen zorgen voor de afvoer van regenwater. Is een kolk verstopt? Neem dan contact op met de gemeente. Bij hevige regenval duurt het enige tijd voordat het water weg kan zakken. In de meeste gevallen is het waterpeil binnen 48 uur weer op normaal niveau.

Vocht in huis

Vocht in huis

Een muffe lucht of schimmelplekken duiden op vocht in uw huis. Om dit soort problemen op te lossen, moet u eerst de oorzaak vinden. De twee belangrijkste oorzaken zijn:

 • Te weinig ventilatie
  Iedereen  produceert  vocht in huis. Bijvoorbeeld met koken, wassen of planten water geven. Daarom moet u ventileren. Bijvoorbeeld via roosters in de ramen. Dan ventileert u constant een beetje. Om flink door te luchten, kunt u één keer per dag de ramen even open zetten. Ook het verwarmen van ruimten helpt om vocht te verdrijven.

 • Lekke riolen of regenpijpen
  Een lekke regenpijp kan ook voor vochtproblemen in huis zorgen. Dat vocht kan namelijk door de buitenmuur naar binnen komen. Daarnaast kan het riool in uw huis lekken of ergens verstopt zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor lekke water- of CV-leidingen. Schakel een installateur in als u dit soort problemen hebt.
 • Grondwaterproblemen
  Heeft u problemen met grondwater, dan kunt u een bouwdeskundige inschakelen of met uw gemeente overleggen.

Verstopt riool

Bubbelend en stinkend riool

Bubbelend en stinkend riool

Lucht in en uit het riool

Als water in het riool loopt, moet er lucht uit. En als het water uit het riool verdwijnt, moet er lucht in. Dat geldt voor het riool in en om uw huis én voor het openbare riool. De lucht van het openbare riool gaat zelfs voor een groot deel via uw huis het riool uit. Samen met de lucht uit uw eigen riool. Dat gebeurt via een open rioolpijp die door uw dak naar buiten steekt.

Vooral als het regent, moet er veel lucht uit het riool. Die vieze lucht wilt u natuurlijk niet in huis hebben. Daarom moet uw riool in huis ook luchtdicht zijn. En pas op dat u bij de open pijp geen dakraam of ventilatierooster plaatst. Dan komt de stank alsnog in uw woning!

Problemen door bubbels en stank

Hoe zit het met de ontluchting?

Steekt er geen ontluchtingspijp uit uw dak? Dan kunt u problemen krijgen, zoals bubbelende afvoeren of stank in huis. Als uw riool niet verstopt is en u hoort tóch gebubbel, dan zit het probleem in de ontluchting. Dat geldt ook als elke rioolaansluiting in uw huis wel een stankslot heeft en het riool tóch stinkt. Schakel bij bubbelende afvoeren of een stinkend riool een deskundige in, zoals een installateur/loodgieter.

Problemen door stank (zonder bubbels)

U heeft last van rioollucht zonder dat het riool bubbelt. Dat kan als een zogenaamd stankslot (bijvoorbeeld een zwanenhals onder een gootsteen) niet meer functioneert. Dan staat het riool in open verbinding met de lucht in huis. U lost het op door wat water in de betreffende gootsteen, wasbak of putje te gieten.

Vies oppervlaktewater

Vies oppervlaktewater

Stank oppervlaktewater

Een stinkende gracht of sloot heeft meestal een natuurlijke oorzaak, bijvoorbeeld rottende plantenresten op de bodem van de sloot. Soms kan het ook veroorzaakt worden door een lozing uit de riolering.

Heeft u een stankoverlast gedurende een paar dagen en stroomt het water niet door?
Neem dan contact op met het waterschap en maak daar melding van.

Vies oppervlaktewater

Waterverontreiniging is slecht voor natuur en milieu. Snel handelen is dan belangrijk om erger te voorkomen. Wanneer u waterverontreiniging signaleert, zoals olie, dode vissen/dieren of gevaarlijk afval, neem dan contact op met het waterschap

Ook bij minder ernstige vormen van waterverontreiniging, kunt u contact opnemen met de gemeente of het waterschap.

Dode vissen / eenden / vogels

Dode vissen

Soms kan het gebeuren dat u vissen aan het wateroppervlak naar adem ziet happen. Er zit dan weinig zuurstof in het water. Dit kan komen door verschillende factoren:

 • De baggerlaag verbruikt veel zuurstof.
 • Het is een warme dag, waardoor de temperatuur van het water hoger wordt en het water minder zuurstof bevat. Dit komt vooral voor in wateren die minder diep zijn
 • Het heeft hard geregend en de riolering loost het water via een zogenaamde overstort in het oppervlaktewater. Het rioolwater is warmer dan het oppervlaktewater en bevat minder zuurstof.

Als het zuurstofgehalte heel erg laag wordt, kunnen de vissen sterven. Dode dieren moeten om gezondheidsredenen zo snel mogelijk verwijderd te worden. Daarnaast kunnen vissen die in ademnood zijn, worden geholpen door ze te verplaatsen of door extra zuurstof in het water te brengen. In zulke situaties kunt u contact opnemen met de gemeente of het waterschap.