Wij willen een zorgvuldige verwerking van aan ons toevertrouwde (persoons)gegevens van inwoners en bedrijven. Voor de bescherming van de (persoons)gegevens moeten technische en organisatorische passende maatregelen genomen zijn.