Voor 2024-2028 zijn nieuwe afspraken tussen de gemeente, Woonstede en Huurdersbond Ede e.o. gemaakt. Hierin leggen zij vast wat elk van hen bijdraagt aan de betaalbaarheid van sociale huurwoningen en hoe ze samen zorgen voor voldoende geschikte en duurzame woningen in leefbare wijken. De Woonvisie 2020-2030 is hiervoor de basis.

Woningen gereed in 2024

Woonstede levert naar verwachting komend jaar 61 sociale huurwoningen in Scherpenzeel op. Dit zijn de 24 appartementen met zorgindicatie boven de toekomstige Jumbo aan de Dorpsstraat. En 24 appartementen in het nieuwe complex aan de Vierzinnen/Nieuwstraat. Op het Wetro-terrein plaatst Woonstede 13 tijdelijke flexwoningen. Deze worden vanaf begin 2024 bewoond door vluchtelingen uit Oekraïne.

Meer woningen nodig

Wel blijft de beschikbaarheid van voldoende woningen landelijk, regionaal en lokaal een groot probleem. Ook in Scherpenzeel moeten mensen lang wachten en zoeken voor zij een betaalbare huurwoning vinden. In het derde kwartaal van 2023 is de actieve zoektijd opgelopen tot 3,5 jaar.

De gemeente Scherpenzeel geeft in de prestatieafspraken aan, om zich in te zetten voldoende locaties beschikbaar te krijgen met passende voorwaarden. Het lukt nog niet om op korte termijn aan de regionale richtlijnen  te voldoen. Afgesproken is om daar naartoe te groeien en de huidige achterstand in te lopen.

Duurzaam en besparen

Naast afspraken over de omvang en de beschikbaarheid van de sociale woningvoorraad, wordt steeds meer ingezet op de duurzaamheid van woningen. Woonstede en de gemeente zetten samen mogelijkheden in, om huurders te helpen energie te besparen.

Woonstede reserveert in de begroting middelen om de komende jaren aanvullende inzet op de aanleg van zonnepanelen te doen. Woonstede investeert het komende jaar in het verbeteren van de isolatie van de woningen in wijk De Maatjes. Bewoners worden van tevoren geïnformeerd.

Spreekuur Woonstede samen met Energieloket

Woonstede gaat in 2024 door met het inloopspreekuur in Scherpenzeel, nu iedere tweede donderdag van de maand in De Breehoek. Hierbij sluit vanuit de gemeente het Energieloket aan, voor gratis advies over besparing en de mogelijkheden voor het opwekken van energie.

Voorheen was het spreekuur bij De Inloop van Welzijn. Vanwege mogelijke privacygevoelige onderwerpen is het spreekuur vanaf 1 januari in een aparte ruimte, de toneelkamer.

Op de foto vlnr: Wim Kok (Huurdersbond), Marco de Wilde (directeur-bestuurder Woonstede) en wethouder Izaäk van Ekeren.
Op de foto vlnr: Wim Kok (Huurdersbond), Marco de Wilde (directeur-bestuurder Woonstede) en wethouder Izaäk van Ekeren.