Extra raadsvergadering met daarin de presentatie van het bestuursakkoord en een aanbeveling van wethouders door de coalitiepartijen GBS en SGP.

Op de agenda staat het instellen van de raadscommissie onderzoek geloofsbrieven omdat bij de benoeming van wethouders de raad een commissie instelt. Deze bestaat  uit drie raadsleden. De commissie onderzoekt of de benoeming van de kandidaat-wethouders voldoet aan de vereisten van de wet. De commissie brengt vervolgens advies uit aan de raad over de benoeming tot wethouder.

Na de benoeming van een of meer wethouders en de aanvaarding van de functie wordt de eed of belofte afgelegd.

Na het benoeming van de wethouders ontstaan twee vacatures in de gemeenteraad. Deze functies worden gelijk in deze vergadering opgevuld.

Vergadering volgen

De raadsleden vergaderen in Kulturhus de Breehoek.

De vergadering is tevens live te volgen via de website van de gemeente Scherpenzeel. Via gemeenteraad - Vergaderkalender(externe link) kunt u in de kalender kiezen voor de juiste vergadering. U kunt hier de vergadering starten en de stukken raadplegen. Terugkijken van de vergadering kan ook via de website bij vergadering terugkijken(externe link).

Spreekrecht

Wilt u inspreken bij de raad?

Dat kan alleen over onderwerpen die niet op de agenda staan (over deze onderwerpen had u gebruik kunnen maken van het spreekrecht tijdens de opinieronde).

Aanmelding voor het spreekrecht kunt u mailen naar griffie@scherpenzeel.nl. U doet dit bij voorkeur 24 uur voor aanvang van de vergadering, en onder vermelding van het onderwerp waarover u wenst in te spreken, uw naam en uw adres.

Voor meer informatie over het spreekrecht verwijzen wij u naar de website.

De genoemde tijden voor de onderwerpen zijn indicatief.