Mogelijkheden voor een persoonsgebonden budget (PGB)

De gemeente heeft contracten met zorgaanbieders voor Wmo-ondersteuning, dit wordt ook wel zorg in natura genoemd. Als u uw eigen zorg wilt regelen, bespreekt u de mogelijkheden voor een persoonsgebonden budget (pgb) met een klantmanager Wmo van het Sociaal Team. 

Hoe werkt de aanvraag van een pgb? 

U kunt niet zomaar een pgb vragen. U moet kunnen uitleggen waarom de zorgaanbieders van de gemeente niet geschikt zijn in uw situatie. 
Blijkt uit het gesprek met de klantmanager Wmo dat een PGB voor u de beste oplossing is, dan moet u een PGP-plan invullen. Het PGB-plan ontvangt u van de klantmanager Wmo. In dit plan beschrijft u welke zorg u inkoopt, hoeveel uren of dagen per week en tegen welk tarief.

Met uw zorgverleners moet u vervolgens een zorgovereenkomst sluiten. De getekende overeenkomst stuurt u aan de SVB. De SVB betaalt uw rekeningen. Op de website van de SVB vindt u voorbeelden van zorgovereenkomsten.

Hoe hoog is een pgb? 

Er zijn 2 soorten pgb's voor het inkopen van zorg:
•    professionele ondersteuning (zorgverlener)
•    niet-professionele ondersteuning (bijvoorbeeld een familielid of buren).

Het tarief voor niet-professionele ondersteuning ligt lager dan voor professionele ondersteuning.

Wilt u een hulpmiddel (bijvoorbeeld scootmobiel) kopen met een PGB. Dan krijgt u hetzelfde bedrag dat de gemeente betaalt aan aanbieders waarmee een contract is gesloten. Is het hulpmiddel duurder dan de pgb-vergoeding? Dan betaalt u de extra kosten zelf. De gemeente betaalt het PGB voor hulpmiddelen rechtstreeks aan u uit.

SVB betaalt uw facturen 

Bij een PGB voor begeleiding betaalt de SVB (Sociale Verzekeringsbank) de rekeningen van uw zorgverleners. Dit wordt het 'trekkingsrecht' genoemd. Stuur daarom de declaraties (bijvoorbeeld een factuur zijn, een urenbriefje of een vooraf afgesproken maandelijks bedrag) aan de SVB. Op de website van de SVB vindt u meer informatie over de procedure.