Mogelijkheden voor een persoonsgebonden budget (PGB)

Wij hebben via de jeugdhulpregio FoodValley meer dan 300 contracten met zorgaanbieders voor jeugdhulp, van klein tot groot. Dit wordt ook wel zorg in natura genoemd. Voor vrijwel iedere soort zorg of ondersteuning is een wel een zorgaanbieder gecontracteerd. Als u toch uw eigen zorg wilt regelen, bespreekt u de mogelijkheden voor een persoonsgebonden budget (PGB) met een jeugdconsulent van het Sociaal Team. 

Hoe werkt de aanvraag van een PGB? 

U kunt niet zomaar een PGB vragen. U moet kunnen uitleggen waarom de zorgaanbieders van de jeugdhulpregio niet geschikt zijn in uw situatie. 
Blijkt uit het gesprek met de consulent dat een PGB voor u de beste oplossing is, dan moet u een PGB-plan invullen. Het PGB-plan ontvangt u van de consulent of staat onderaan deze pagina. In dit plan beschrijft u welke zorg u inkoopt, hoeveel uren of dagen per week en tegen welk tarief. Dat plan bespreekt u met de consulent Jeugd. Wij beoordelen u of u in staat bent om het budget te beheren. U kunt zelf dit alvast van tevoren testen(externe link).

Ook wordt u gevraagd om de PGB-test te doen.

Als we besluiten tot het geven van een PGB, dan moet u met uw zorgverleners een zorgovereenkomst sluiten. De getekende overeenkomst stuurt u aan de SVB. De SVB betaalt uw rekeningen. Op de website van de SVB(externe link) vindt u voorbeelden van zorgovereenkomsten.

Hoe hoog is een PGB? 

Er zijn 2 soorten PGB's voor het inkopen van zorg:
•    professionele ondersteuning (zorgverlener)
•    niet-professionele ondersteuning (bijvoorbeeld een familielid of buren)
Het tarief voor niet-professionele ondersteuning ligt lager dan voor professionele ondersteuning. Meer informatie hierover krijgt u van uw consulent . 

SVB betaalt uw facturen 

De SVB (Sociale Verzekeringsbank) betaalt de rekeningen van uw zorgverleners. Dit wordt het 'trekkingsrecht' genoemd. Stuur daarom de declaraties (bijvoorbeeld een factuur zijn, een urenbriefje of een vooraf afgesproken maandelijks bedrag) aan de SVB. Op de website(externe link) van de SVB vindt u meer informatie over de procedure.