Als u een hulpvraag heeft neemt u dan contact op met onze  Wmo-consulenten. 

Of u belt met het Sociaal Team via (033) 277 23 24 (tussen 9.00 en 12.30 uur)

U kunt ook mailen naar sociaalteam@scherpenzeel.nl 

Wat is het?

Het kan zijn dat u in verband met huiselijk geweld uw thuissituatie hebt verlaten en dat u daarom opvang zoekt. Huiselijk geweld houdt in dat er geweld wordt gebruikt door familieleden, gezinsleden, partners of mantelzorgers. Het kan ook zijn dat u met een andere reden thuis bent weggegaan.

Wij kunnen u helpen wanneer u opvang nodig heeft. Wij kunnen onderdak en begeleiding regelen voor mensen die de thuissituatie hebben verlaten en die zich niet alleen kunnen redden in de samenleving. Het is de bedoeling dat u zich weer zo snel mogelijk kunt redden in de samenleving. Hier wordt u mee geholpen.

Hulp bij dakloos zijn

Bent u dak- of thuisloos? Leeft u op straat, of logeert u bij familie, vrienden of kennissen?

Dak- en thuislozen uit Scherpenzeel kunnen 24-uur per dag terecht bij Van de Straat/Maatschappelijke Opvang Valleiregio in Ede. U kunt zich rechtstreeks melden bij de opvang.

Voor meer informatie zie de link van maatschappelijke opvang het Leger des Heils(externe link).

Hoe werkt het?

Als u opvang nodig heeft dan kunt u dit vertellen aan uw Wmo-consulent. 

Of u belt met het Sociaal Team via (033) 277 23 24 (tussen 9.00 en 12.30 uur). 

U kunt ook mailen naar sociaalteam@scherpenzeel.nl

Wat moet ik doen?

  • ·U gaat naar ons Wmo-loket.
  • ·U maakt melding van uw probleem.
  • ·U heeft een gesprek met de WMO-consulenten over uw situatie.
  • ·U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Hoe lang duurt het?

Nadat u zich gemeld hebt bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.