Ontwerpverkeersbesluit aanwijzen parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Willaerlaan en de Geerhoek te Scherpenzeel

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel hebben het voornemen om op de Willaerlaan, ter hoogte van nummers 40/42 en op De Geerhoek, nabij nummer 4, één parkeerplaats aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen.

Wilt u het ontwerpbesluit inzien?

Het ontwerpbesluit ligt van 25 januari tot en met 8 maart 2023 ter inzage. U kunt het besluit op het Gemeentehuis inzien.

Wilt u uw mening geven?

Voordat het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit neemt, wordt het ontwerpbesluit ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken, dat is tot en met 8 maart 2023.

Het is voor iedereen mogelijk zijn mening te geven over dit ontwerpbesluit. Dat kan door het indienen van een zienswijze tijdens de periode waarin het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Een zienswijze kan schriftelijk, per e-mail of mondeling (telefonisch of digitaal via Teams) worden ingediend. Wilt u uw zienswijze mondeling toelichten, maak dan eerst een afspraak bij de gemeente via tel. (033) 277 23 24. U kunt vragen naar mevrouw J. den Hartog en/of de heer M. van der Linden, team leefomgeving.