Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een aantal parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen op de volgende locaties:

  • Burgemeester de Kortesingel: een parkeervak op de parkeerplaats ten zuiden van nr. 1
  • Veldzicht: een parkeervak ter westen van Veldzicht nr. 8
  • Molenweg: een parkeervak ten oosten van nr. 26, in de parkeerstrook naast ‘t Foort
  • Fluitekruidlaan: een parkeervak ten noorden ter hoogte van nr. 1
  • Stationsweg; een parkeervak op de parkeerplaats bij het gemeentehuis op nr. 389A

Meer informatie over de situatie ter plekke is in te zien via officielebekendmakingen.nl of bij de receptie op het gemeentehuis.

Het ontwerpbesluit ligt van 26 november 2021 tot en met 7 januari 2022 ter inzage op het gemeentehuis. Wilt u uw mening geven? Dat kan door het indienen van een zienswijze tijdens de periode waarin het ontwerpbesluit ter inzage ligt. De zienswijzen zullen worden meegenomen in de definitieve beslissing van burgemeester en wethouders.