intrekken van het parkeerverbod noordzijde Glashorst tussen nummer 30 en nummer 70

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel overwegen het parkeerverbod aan de noordzijde van de Glashorst, tussen de huisnummers 30 en 70, in te trekken.

Na vragen van aanwonenden is gebleken dat er voor dit parkeerverbod geen (verkeers)besluit genomen is. Dit betekent dat niet achterhaald kan worden wat de reden is geweest voor het instellen van het parkeerverbod en welk doel ermee werd beoogd. Door middel van het ontwerpbesluit wil de gemeente informatie verzamelen over het al dan niet handhaven van het parkeerverbod.

Wilt u het ontwerpbesluit inzien?

Het ontwerpbesluit ligt van 25 januari tot en met 8 maart 2023 ter inzage. U kunt het besluit op het Gemeentehuis inzien.

Wilt u uw mening geven?

Voordat het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit neemt, wordt het ontwerpbesluit ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken, dat is tot en met 8 maart 2023.

Het is voor iedereen mogelijk zijn mening te geven over dit ontwerpbesluit. Dat kan door het indienen van een zienswijze tijdens de periode waarin het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Een zienswijze kan schriftelijk, per e-mail of mondeling (telefonisch of digitaal via Teams) worden ingediend. Wilt u uw zienswijze mondeling toelichten, maak dan eerst een afspraak bij de gemeente via tel. (033) 277 23 24. U kunt vragen naar de heer M. van der Linden, team leefomgeving.