Wij doen regelmatig onderzoek naar onze dienstverlening via het inwonerspanel en via de website van de gemeente.

Wij horen graag uw mening

Wij vragen wat u van onze dienstverlening vindt via een vragenlijst en website. Vooraf informeren wij u over het onderzoek. Als u meedoet, geeft u toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor dat onderzoek. De persoonsgegevens worden niet voor andere doelen gebruikt. 

Onderzoek gebruik website

De gemeente Scherpenzeel gebruikt SIM Analytics (vergelijkbaar met Google Analytics) om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte van de bezoekers. Hiervoor bewaart de browser een klein tekstbestand, een zogenaamd cookie.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand met een (uniek) nummer. Het wordt op uw computer geplaatst als u onze site bezoekt. In een cookie worden de volgende gegevens opgeslagen:

  • Uw IP-adres
  • Browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer, Firefox of Edge)
  • Tijdstip en de duur van uw bezoek
  • Pagina’s die u heeft bezocht

Een cookie slaat geen persoonsgegevens op en kan niet worden gebruikt om u op websites van anderen te volgen. Om uw privacy te garanderen heeft de gemeente Scherpenzeel een aantal maatregelen genomen om uw privacy te beschermen.

Bezwaar tegen gebruik van cookies

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen.