Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, heeft u hiervoor een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig.

Voor vragen neemt u contact op met de gemeente.

Wat is het?

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik uw plan toch uitvoeren. 

U vraagt een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via het Omgevingsloket

In 1 keer meerdere omgevingsvergunningen aanvragen

Wanneer u meerdere omgevingsvergunningen nodig hebt, bijvoorbeeld om te bouwen of te slopen, hoeft u niet elke vergunning apart aan te vragen. Via het online Omgevingsloket doet u dit met 1 aanvraag.

Hoe werkt het?

Stel dat u van een woning een kantoor wilt maken, maar in het bestemmingsplan staat dat er in dit gebouw alleen gewoond mag worden. Dan mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik toch een kantoor van de woning maken.

U hebt bijvoorbeeld een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig wanneer:

 • u in een gebouw woont dat bedoeld is voor bedrijven
 • u een stuk van de openbare ruimte gebruikt als tuin
 • u een bed & breakfast begint in uw woning
 • u een woning gebruikt als winkel, kantoor, bedrijf
 • u weiland gebruikt als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats
 • u een vakantiehuisje gebruikt als woning.

Wat moet ik doen?

Wat heb ik nodig?

Om een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan te vragen, hebt u het volgende nodig:

 • Uw DigiD linkDigiD(particulieren) of eHerkenning linkeHerkenning (ondernemers).
 • Gegevens en documenten die laten zien hoe u de grond of een gebouw nu gebruikt.
 • Een beschrijving van hoe u de grond of een gebouw wilt gebruiken.
 • Een situatietekening en/of bouwtekening van hoe het er nu uit ziet en hoe het er straks uit zal zien.
 • Een beschrijving van de gevolgen van uw plan voor het gebied.
 • Een beschrijving van hoe uw plan in strijd is met het bestemmingsplan van de gemeente.
 • Uw motivatie: waarom wilt u uw plan uitvoeren?
 • Een rapport over de archeologische waarde van het terrein (als u zo'n rapport hebt).

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • Wij kunnen de beslistermijn met 6 weken verlengen.
 • Wanneer wij niet binnen deze termijn beslissen, krijgt u automatisch de vergunning.

Beslistermijn 6 maanden bij ingewikkelde aanvragen

 • Voor ingewikkelde aanvragen, die bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de omgeving, geldt een beslistermijn van 6 maanden.
 • Wij kunnen deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Wanneer wij niet binnen deze termijn beslissen, krijgt u niet automatisch de vergunning.

Extra informatie

Soms hebt u voor uw acties een andere vergunning nodig, zoals een watervergunning of evenementenvergunning. Overleg vooraf met ons over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan.