Omgevingsplan aanpassen en bekendmakingen

In het vooroverleg kan de uitkomst zijn dat het omgevingsplan aangepast moet worden. Heeft u een plan met een vooroverleg ingediend? Kijk dan eerst op de pagina vooroverleg.

Wat is het?

In het omgevingsplan staan alle regels over de fysieke leefomgeving. Er staat bijvoorbeeld hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. 

Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het omgevingsplan staat, kan het nodig zijn om de regels in het omgevingsplan aan te passen. 

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt via welk programma het omgevingsplan opgesteld wordt. De opties zijn TAM-Imro of STOP-TPOD. Planbureaus kennen deze woorden.

U ontvangt van de gemeente een handboek met de benodigde informatie. Hierin staat ook welke structuur het omgevingsplan moet krijgen.

U maakt samen met ons een ontwerp-omgevingsplan

Als de gemeente tevreden is met het ontwerp-omgevingsplan dan wordt deze 6 weken ter inzage gelegd. De periode maken wij vooraf bekend op de gemeentepagina in de Scherpenzeelse Krant, onze website en het Gemeenteblad.

Personen die er mee te maken hebben, kunnen tijdens die 6 weken hun mening (zienswijze) geven over het plan. De gemeenteraad stelt daarna het omgevingsplan vast. Dit besluit publiceren we in de Scherpenzeelse krant.

Als mensen het niet eens zijn met het vastgestelde omgevingsplan, dan kunnen zij binnen 6 weken beroep aantekenen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wat moet ik doen?

Als initiatiefnemer gaat u op zoek naar een bureau dat voor u een omgevingsplan kan opstellen en de onderzoeken uitvoert.

De gemeente sluit een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer om de rechten en taken vast te leggen. Wij nemen met u contact op hierover.

Hoeveel kost het?

Voor het in behandeling nemen van een omgevingsplanwijziging moet u geld betalen. Het bedrag staat in onze legesverordening [link naar legesverordening].

Hoelang duurt het?

De procedure voor een omgevingsplanwijziging duurt gemiddeld 1 jaar. Als er een beroep aangetekend wordt bij de Raad van State dan duurt het gemiddeld 1 jaar langer.

Heeft u vragen?

Neem dan telefonisch contact op met een medewerker van Ruimtelijke Ordening via (033) 277 23 24.