In deze nieuwsbrief onder meer een bericht over De Nieuwe Koepel. Donderdag 19 mei a.s. zijn er inloopmomenten in Boschzicht waarop u zich kunt laten informeren over de plannen voor deze nieuwe wijk.