In deze nieuwsbrief aandacht voor coronavaccinaties in Boschzicht, het voorontwerp voor het Zwarte land 2 en de familie De Koning die meedeed aan de isolatie-actie. Ook krijgen de schoolkinderen deze week zomervakantie, worden groep 8-leerlingen uitgezwaaid en genieten velen bij zwembad 't Willaer. 

Geslaagde isolatieactie

Vocht in het kruipluik was voor Wenda en Anton de Koning de aanleiding om na te denken over isolatie. Lees hier(externe link) alles over hun ervaringen.