Check via Omgevingsloket(externe link) of u een vergunning moet aanvragen.

Wat is het?

Als u uw monument wilt verbouwen of herstellen, hebt u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket(externe link) of u een vergunning moet aanvragen.

Kijk voor meer informatie op de website de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (externe link)of raadpleeg de brochure(externe link)

Erfgoedverordening(externe link)

Hoe werkt het?

Vaak hebt u een vergunning nodig voor veranderingen of onderhoud aan archeologische en gebouwde monumenten. Gebouwde monumenten zijn gebouwen, parken of standbeelden die als monument aangewezen zijn door Rijk, provincie of gemeente.

Wilt u werkzaamheden uitvoeren aan rijksmonumenten (gebouwd) en gemeentelijke of provinciale monumenten (gebouwd en archeologisch)? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig voor de volgende werkzaamheden:

 • slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van (een deel) van het monument
 • herstellen of (laten) gebruiken van het monument waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

Geen vergunning nodig

U hebt géén vergunning nodig voor normaal onderhoud aan de buitenkant van rijksmonumenten. Het gaat dan om werkzaamheden voor het behouden van het monument.

U hebt ook géén vergunning nodig als de monumentale waarde niet lager wordt door de werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij het opschuren en schilderen in dezelfde kleur, het vervangen van kapotte ruiten, het opstoppen van rieten daken of vervangen van dakpannen. Dit geldt voor rijksmonumenten en provinciale of gemeentelijke monumenten.

Wat moet ik doen?

 • Check via Omgevingsloket (externe link)online of u een vergunning moet aanvragen.
 • U kunt voordat u de vergunning aanvraagt aan ons uitleggen wat u wilt doen. Wij kunnen dan zeggen of dit kan en mag. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.
 • En vraag dan de vergunning aan via Omgevingsloket (externe link).
 • Bij een grote verbouwing maken wij eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, kunt u binnen 6 weken uw mening (zienswijze) hierover geven. Geef in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Wat heb ik nodig?

 • Uw DigiD(externe link) als u een particuliere eigenaar bent.
 • Uw eHerkenning(externe link) als u als ondernemer eigenaar bent.
 • Situatietekeningen (schaal 1:1.000).
 • Plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100).
 • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100).
 • Beschrijving van de bestaande en nieuwe situatie. 
 • Gedetailleerde beschrijving van het monument.

Hoeveel kost het?

De vergunningskosten voor een monument zijn gratis, maar voor sommige soorten verbouwingen betaalt u voor deze kosten wel. 

Beslistermijn eenvoudige aanvragen: 8 weken.

Eenvoudige aanvragen waarin geen sprake is van een grote verbouwing of andere ingrijpende werkzaamheden, worden in de regulieren procedure in maximaal 8 weken afgehandeld.

Dit is gerekend vanaf de datum dat de aanvraag door de gemeente is ontvangen. Deze termijn kan de gemeente eenmalig met 6 weken verlengen. Heeft de gemeente daarna nog geen beslissing genomen, dan krijgt de aanvrager automatisch de vergunning. Dit heet een vergunning van rechtswege.

Beslistermijn ingewikkelde aanvragen: 26 weken.

Ingewikkelde aanvragen voor grote verbouwingen volgen een uitgebreidere procedure. De beslistermijn is 26 weken. Ook deze termijn kunnen wij 1 keer met 6 weken verlengen. Bij ingewikkelde aanvragen kan de vergunning niet automatisch worden verleend.

Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank.