In Scherpenzeel zijn er verschillende mogelijkheden voor kinderopvang in de leeftijd van 6 weken tot 12 jaar (groep 8 basisschool).

Kinderdagopvang (KDO)

Op een kinderdagverblijf worden kinderen van 6 weken tot 4 jaar opgevangen. 

Peuteropvang/Peuterspeelzaal

De peuteropvang is een voorziening voor de ontwikkeling van peuters van 2,5 tot 4 jaar. De gemeente subsidieert peuteropvang, omdat zij het belangrijk vindt dat peuters een goede start in het basisonderwijs maken.

Er zijn twee peuterspeelzalen in Scherpenzeel:

De Minisoos Minisoos 

En Kip Kakel (reformatorische opvang) Peuterspeelzaal Kip Kakel 

Buitenschoolse opvang (BSO)

Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar kunnen terecht bij de buitenschoolse opvang: voor of na schooltijd, tijdens schoolvakanties, enzovoort.

Gastouderopvang (GOB)

Ouders kunnen ook kiezen voor gastouderopvang. Uw kind wordt dan opgevangen in een gastgezin. Bemiddeling vindt plaats via een gastouderbureau (GOB).

Werkende ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Meer informatie op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag 

Kijk ook bij

KDO/BSO

www.loge-in-huis.nl
www.happykids.info
SNO - www.Itssnotime.nl
www.BijdeHandjes.nl

Peuteropvang

www.minisoos.nl
www.kipKakel.nl 

GOB

www.dolfijnkinderopvang.nl
www.gobhetkuikentje.nl
www.korelon.nl