De minimaregelingen bestaat uit verschillende budgetten om mee te doen in de samenleving.

  • Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de bijstandsnorm van uw gezinssituatie. 

Voor vragen neemt u contact op met de consulent bijzondere bijstand via (033) 277 23 24. Met het aanvraagformulier bijzondere bijstand doet u de aanvraag voor het minimabeleid.

Wat is het?

Vergoeding voor culturele, educatieve, recreatieve, sportieve en sociale activiteiten

Dit is een budget dat het mogelijk maakt om mee te doen aan culturele, educatieve, sportieve of sociale activiteiten. U mag zelf kiezen waar u budget aan besteedt. Dit geld kunt u bv. uitgeven aan cultuur, cursus, sport, of een bezoek aan de dierenarts. Per kalenderjaar is de vergoeding voor een volwassenen maximaal € 200,00 en voor een kind t/m 17 jaar is de vergoeding maximaal € 300,00 per kalenderjaar.

Vergoeding voor indirecte schoolkosten van schoolgaande kinderen

Ook voor schoolgaande kinderen (4 t/m 17 jaar) is er een apart budget beschikbaar. De vergoeding is maximaal € 75,00 voor een basisschool kind. De vergoeding is maximaal € 300,00 per kalenderjaar voor een kind die het voortgezet onderwijs of het middelbare beroepsonderwijs volgt.

Computerregeling

Met de computerregeling kunt u een computer en printer te kopen voor uw kind(eren). U heeft ten minste één kind tussen 4 en 18 jaar oud. U heeft in de afgelopen 5 jaar geen gebruik gemaakt van de Computerregeling. Het budget bedraagt maximaal € 500,00 per gezin en is een renteloze geldlening.

Hoe werkt het?

Wij bekijken of u aan de voorwaarden van de minimaregeling(en) voldoet.

Daarnaast kijken wij naar uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld, een auto of een eigen huis. Ook kijken wij naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Sms moet u een deel van de kosten zelf betalen. 

Inkomensgrenzen per 1 juli 2021:

Inkomensgrenzen per 1 juli 2021
     21 jaar – AOW gerechtigde leeftijd
130% van de bijstandsnorm excl. VT
Samenwonend / gehuwd    € 1.868,43
Alleenstaand / alleenstaande ouder   € 1.307,90
2-persoonshuishouden  € 934,21
3-persoonshuishouden  € 809,64
Verblijf in instelling    € 414,13

Normen onder voorbehoud van fouten. 

Dit zijn de meest voorkomende inkomensgrenzen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan mogelijk een andere inkomensgrens van toepassing zijn. 

Vermogensgrens  in 2021bedrag
Alleenstaanden €   6.295,00
Gehuwden € 12.590,00


Heeft u een hoger vermogen dan dit bedrag, dan heeft u geen recht op de minimaregelingen. Alleen het vermogen in de eigen woning telt niet mee.

Wat moet ik doen?

Bij het minimabeleid hoeft u geen kosten aan te tonen.

Wat heb ik nodig bij aanvraag minimabeleid?

  • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en kinderen tot 18 jaar
  • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en kinderen tot 18 jaar
  • Volledig ingevuld aanvraagformulier bijzondere bijstand (onder formulieren en documenten)

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van ons.

U kunt bezwaar maken tegen het besluit.

Extra informatie

Kosten voor langere tijd

Moet u voor langere tijd dezelfde kosten maken, dan kunt u dit in één keer aanvragen. Bijvoorbeeld bij reiskosten voor een lange behandeling in het ziekenhuis.

Bewaar de bewijzen

Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u de kosten echt maakt.

Informatie 

Heeft u nog vragen? 

Neemt u dan contact op met de consulent bijzondere bijstand, bereikbaar tussen 09.00 en 12.30 uur op (033) 277 23 24 of per e-mail: sociaalteam@scherpenzeel.nl

Formulierenbrigade 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? De formulierenbrigade van SWO-SR helpt u hierbij.

De vrijwilligers geven bijvoorbeeld uitleg over de gegevens die nodig zijn om voor de aanvraag en helpen bij het invullen van het aanvraagformulier.  Deze service is gratis.
Kijkt u voor meer informatie op de website van de formulierenbrigade. 

Formulieren en documenten

Het inlichtingenformulier vult u alleen in, als u géén bijstandsuitkering krijgt.