Vanaf 1 september 2015 bestaat geen huwelijksaangifte (ondertrouw) meer, maar maakt u een melding (persoonlijk of schriftelijk) van uw voorgenomen huwelijk. U doet de melding in de gemeente waar u wilt trouwen! De voorwaarden van een huwelijk zijn niet veranderd.

Melding persoonlijk of schriftelijk

Net als bij ondertrouw moet de melding minstens 14 dagen en maximaal 1 jaar vóór de huwelijksdatum gedaan worden.

Als u samen persoonlijk de melding wilt doen, kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken bij Team Dienstverlening-burgerzaken.

Voor het schriftelijk melden maakt u gebruik van het formulier 'Melding voorgenomen huwelijk'. De partners moeten allebei apart een formulier invullen. Dit heeft te maken met DigiD.

Getuigen

Bij de melding geeft u ook de namen van uw getuigen op. Er zijn minimaal 2 en maximaal 4 volwassen getuigen nodig. Van de getuigen die niet in Scherpenzeel wonen, behalve de ouders, is een kopie van een legitimatiebewijs of een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) nodig.

Documenten

Bij de melding is alleen een legitimatiebewijs nodig, dus géén afschrift geboorteakte en uittreksel BRP. In enkele gevallen kunnen wij wel om documenten vragen, bijvoorbeeld als u in het buitenland gewoond heeft.

Wij adviseren u om, wanneer u niet in Nederland bent geboren of een niet-Nederlandse nationaliteit heeft, op tijd contact op te nemen met het Team Dienstverlening-burgerzaken. Om te zorgen dat u niet teleurgesteld bent als buitenlandse documenten gelegaliseerd moeten worden in Nederland; dit kan namelijk veel tijd vragen. De afspraken kunnen pas worden vastgelegd, als alle noodzakelijke documenten gezien en akkoord zijn.

Formulier

Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap