Meest gestelde vragen gemeentebelastingen

Formulieren

Algemeen

Wat is de WOZ-waarde van mijn woning?

De actuele WOZ-waarde van uw woning kun u terugvinden op het WOZ-waardeloket
De WOZ-waarde van een woning is vanaf 1 oktober 2016 openbaar. Het is de bedoeling dat iedereen eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde kan opvragen bij één centraal punt, het online WOZ-waardeloket. Het loket laat alleen de WOZ-waarde van woningen zien.

De WOZ-waarde van niet-woningen zoals een stukje grond, of een bedrijf, zijn niet openbaar.

Wie bepaalt de WOZ-waarde van mijn huis of pand?

In Scherpenzeel schakelt de gemeente deskundige en gecertificeerde taxateurs in voor de waardebepaling van onroerende zaken. Als u met deze taxateur in gesprek wilt, dan kunt u een afspraak maken. Klopt de berekende waarde niet, dan kan de taxateur dit direct aanpassen. Dit is dus een snelle en eenvoudige manier om de waarde van uw huis of pand te checken en eventueel te wijzigen.

Hoe bepaalt de taxateur de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde wordt ieder jaar opnieuw bepaald door uw woning te vergelijken met woningen die rondom de waardepeildatum zijn verkocht. De taxateurs houden bij de waardebepaling rekening met de grootte van het pand (m2), ligging, het bouwjaar, bijzondere kenmerken zoals een dakkapel of aanbouw en bijzondere omstandigheden zoals achterstallig onderhoud.

Hoe wordt de hoogte van de WOZ-waarde vastgesteld?

De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) hangt af van de hoogte van de WOZ-waarde van een pand of stuk grond. De gemeenteraad bepaalt hoe hoog het tarief van de OZB is.

Waar kan ik de WOZ-waarde terugvinden van mijn niet-woning?

Deze kunt u terugvinden in het taxatieverslag. Via het belasting-loket kunt u het taxatieverslag inzien. In het taxatieverslag leest u hoe de WOZ-waarde van uw woning of pand is opgebouwd.

Ik heb geen WOZ-beschikking ontvangen. Hoe kan dit?

Bent u na 1 januari 2023 eigenaar geworden van het pand? Dan ontvangt u geen OZB aanslagbiljet en geen WOZ-beschikking. Dit is bij de overdracht van uw woning bij de notaris verrekend.

Wilt u wel de WOZ-waarde van een woning weten? Dan kunt u de WOZ-waarde raadplegen op www.wozwaardeloket.nl.
 

Wat moet ik doen als er iets fout staat op mijn aanslag?

Denkt u dat er iets niet klopt op uw aanslag? Of bent u geen eigenaar of gebruiker (meer) van het adres van de aanslag? Dan kunt u dit  doorgeven via Scherpenzeel - Contactformulier. Vermeld daarbij uw naam, adres en het aanslagbiljetnummer. 

Heeft u een aanslagbiljet ontvangen dat op naam staat van de vorige bewoner? Dan kunt u de envelop aan ons retour sturen. Dit doet u op de volgende manier:

 • Zet een kruis door de adresgegevens
 • Schrijf op de envelop “Woont hier niet meer – Retour afzender”
 • Post de envelop in een oranje brievenbus, er hoeft geen extra postzegel op

Wij hebben 2 aanslagen ontvangen: één op naam van mijn partner en één op mijn naam. Hoe kan dat?

Het kan zijn dat u een aanslag heeft ontvangen met de gebruikersheffingen en een aparte aanslag met de eigenarenheffingen. Als u dit samen wilt voegen kunt u deze vraag mailen naar Scherpenzeel - Contactformulier website - Onderwerp. Dit wordt dan ook voor het volgende jaar aangepast. 

Waar vind ik het taxatieverslag van mijn woning of bedrijf?

Bent u benieuwd hoe de gemeente uw WOZ-waarde heeft vastgesteld? Dan kunt u via het belastingen-loket het taxatieverslag inzien. In het taxatieverslag leest u hoe de WOZ-waarde van uw woning of pand is opgebouwd.

Ik ben na 1 januari 2023 eigenaar geworden van een woning. Moet ik dan voor dit jaar OZB betalen?

Als de woning na 1 januari is overgedragen, dan heeft u voor dit jaar geen WOZ-beschikking ontvangen. De OZB is (waarschijnlijk) met de vorige eigenaar verrekend tijdens de overdracht van de woning bij de notaris. 

Wilt u toch een WOZ-beschikking ontvangen? Dan kunt u deze aanvragen via Scherpenzeel - Contactformulier. U ontvangt dan binnen 8 weken een WOZ-beschikking. 

Wat als ik twijfel over de WOZ-waarde?

Als u niet zeker weet of de WOZ-waarde van uw huis correct is, kunt u het taxatierapport van uw woning opvragen via www.scherpenzeel.nl/belastingen. Hierop ziet u welke gegevens van uw huis geregistreerd staan en met welke verkochte woningen de woning is vergeleken. Ook is het mogelijk waardes van andere woningen te raadplegen via www.wozwaardeloket.nl. Hierop staan alle waardes van woningen, dus ook van gelijksoortige woningen in uw buurt.

Wat kunt u doen als u de WOZ-waarde te hoog vindt?

Bent u het oneens met de WOZ-waarde op uw aanslag, dan kunt u een afspraak maken met onze taxateur. Deze afspraak kan telefonisch of via Teams plaatsvinden. U kunt hiervoor bellen met (033) 277 23 24 of kijk op www.scherpenzeel.nl/belastingen.

Klopt de berekende waarde niet, dan kan de taxateur dit direct aanpassen. Dit is een snelle en gemakkelijke manier om de waarde te checken en eventueel te wijzigen.

Bent u het na overleg met de taxateur nog steeds niet eens met de waardebepaling, dan kunt u bezwaar maken tot zes weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking. U kunt dit digitaal doen via www.scherpenzeel.nl/belastingen of u kunt een bezwaarschriftformulier opvragen bij de gemeente via (033) 277 23 24.

Betalen

Wat zijn de betaalmogelijkheden voor de gemeentelijke belastingen?

U kunt de belastingaanslag als volgt betalen: 
1)    In 4 termijnen via eigen betaalmogelijkheden
2)    In 9 termijnen via automatische incasso
3)    In 1 keer door het bedrag over te maken op rekeningnummer  IBAN: NL 86 BNGH 028 50 30 590 ten name van de gemeente Scherpenzeel met vermelding van het aanslagbiljetnummer.

Is dit voor u niet haalbaar? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente via telefoonnummer (033) 277 23 24 of via Scherpenzeel - Contactformulier. We gaan dan met u een passende betalingsregeling nemen.

Kan ik de gemeentelijke belastingen ook in termijnen betalen?

Ja, dit is mogelijk. U kunt de belastingaanslag als volgt betalen: 
1)    In 4 termijnen via eigen betaalmogelijkheden
2)    In 9 termijnen via automatische incasso
 

Hoe kan ik de automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten?

U kunt een incassoformulier online invullen of ophalen bij de servicebalie van het gemeentehuis. Wanneer u de automatische incasso stopzet, dan zet u deze voor alle aanslagen stop die u van de gemeente ontvangt.

Ik wil mijn rekeningnummer voor automatische incasso wijzigen. Hoe doe ik dat?

U kunt een incassoformulier online invullen of ophalen bij de servicebalie van het gemeentehuis.

Wat gebeurt er als ik de aanslag niet op tijd betaal?

Betaalt u niet op tijd, dan ontvangt u een aanmaning. Een aanmaning kost minimaal € 8,00 extra.

Ik kan de aanslag niet betalen, is het mogelijk dat ik kwijtschelding krijg?

Als u de belastingaanslag van de gemeente niet kunt betalen, krijgt u mogelijk kwijtschelding. U kunt kwijtschelding aanvragen door het kwijtscheldingsformulier in te vullen en op te sturen. Het kwijtscheldingsformulier kunt u ophalen bij de servicebalie van het gemeentehuis.

Als ik vorig jaar kwijtschelding heb ontvangen. Moet ik dit dan dit jaar weer opnieuw aanvragen?

Als u vorig jaar kwijtschelding heeft ontvangen, dan wordt u dit jaar automatisch opnieuw gecontroleerd door het landelijk inlichtingenbureau. Door deze controle wordt gekeken of u dit jaar weer kwijtschelding krijgt.

Ik kan de aanslag niet op tijd betalen, hoe kan ik een betalingsregeling krijgen?

Lukt het u niet om op tijd te betalen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer (033) 277 23 24 of via e-mail belastingen@scherpenzeel.nl. We gaan dan met u een passende betalingsregeling nemen.

Ik heb een betalingsherinnering ontvangen en ben het daar niet mee eens. Wat nu?

Neem in dit geval contact met ons op via telefoonnummer (033) 277 23 24 of vul het Scherpenzeel - Contactformulier in.

Ik heb kwijtschelding aangevraagd, maar nog geen reactie ontvangen. Moet ik nu toch betalen?

U krijgt van ons een bevestiging als wij uw aanvraag voor kwijtschelding hebben ontvangen. U hoeft de aanslag niet te betalen totdat u per post een besluit heeft ontvangen op uw aanvraag. 

Bezwaar

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de aanslag?

Bent u het niet eens met uw belastingaanslag? U kunt bezwaar maken via het digitale belastingloket door het online formulier in te vullen. Het bezwaarschrift wordt dan direct door de afdeling belastingen ontvangen. Bezwaar inleveren kan tot 6 weken na de dagtekening van de belastingaanslag.

Wat is het bezwaarperiode voor belastingaanslagen en WOZ-beschikkingen?

Bezwaarbrieven kunnen worden ingeleverd tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet.

Wanneer ontvang ik een antwoord op mijn bezwaarbrief?

Wij hebben tot 31 december van het betreffende jaar de tijd om antwoord te geven over uw bezwaar tegen de WOZ-waarde en andere belastingen van de gemeente. Dit mag van de wet.

Moet ik de aanslag nog betalen als ik een bezwaarbrief heb ingeleverd?

U moet de aanslag altijd betalen, behalve als u schriftelijk vraagt om uitstel van betaling. U kunt deze vraag vermelden op het bezwaarformulier dat u in kunt vullen op het digitale belastingloket. Dit kunt u aangeven bij de vraag “motivatie”.
Uitstel geven we alleen voor het belastingbedrag waar de bezwaarbrief over gaat.

Afvalstoffenheffing

Wanneer ontvang ik de rekening voor het legen van mijn containers?

De rekening van het aantal keren aangeboden restafval in 2022 ontvangt u dit jaar in februari 2023.

Ik bied nooit afval aan, maar heb toch een aanslag afvalstoffenheffing ontvangen. Hoe kan dit?

In Scherpenzeel berekenen we de afvalstoffenheffing volgens de diftar-methode. Met diftar (gedifferentieerde tarieven) bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel (vastrecht) is voor alle inwoners van de gemeente gelijk. Het variabele deel berekenen we op het aantal keren dat u het restafval aangeboden heeft. Als u geen restaanval aanbiedt, dan krijgt u voor dit variabele deel geen rekening.

Volgens mij klopt het aantal legingen op mijn aanslag niet. Kan ik een overzicht opvragen?

Wij krijgen het aantal legingen door van de inzamelaar 2023. Als u graag een overzicht wilt ontvangen, dan kunt u deze vraag stellen via Scherpenzeel - Contactformulier.

Ik heb om medische redenen meer afval dan een gemiddeld huishouden. Kan ik vrijstelling krijgen?

Heeft u veel extra afval door bijvoorbeeld incontinentie, stoma- en/of nierdialyse?  Dan kunt u een speciale regeling voor de afvalstoffenheffing aanvragen. Met deze regeling geven wij vrijstelling voor een deel van de kosten van de afvalstoffenheffing, niet van de vaste kosten.

U kunt vrijstelling aanvragen voor de kosten vanaf:

 • De 8e keer dat u uw restafvalcontainer aanbiedt
  of
 • De 35e keer dat u voor uw afval gebruik maakt van uw ondergrondse container

Wilt u gebruik maken van deze regeling?

 • Geef uw naam en adresgegevens dan door via het contactformulier
  of
 • Bel met ons via (033) 277 23 24. U krijgt het aanvraagformulier dan thuisgestuurd.
  of
 • u download onderstaand formulier en u print deze en vult uw gegevens in.

Aanvraagformulier

Document download informatie:

Hoe kan ik kwijtschelding aanvragen voor afvalstoffenheffing?

Als u de belastingaanslag van de gemeente niet kunt betalen, krijgt u misschien kwijtschelding. Kwijtschelding van afvalstoffenheffing is alleen mogelijk als u gebruiker bent van het pand. U kunt kwijtschelding aanvragen door het kwijtscheldingsformulier in te vullen en op te sturen. Het kwijtscheldingsformulier kunt u ophalen bij de servicebalie van het gemeentehuis.

Rioolheffing

Ik heb geen rioolaansluiting. Waarom heb ik dan wel een aanslag rioolheffing ontvangen?

Voor alle objecten in onze gemeente betaalt de gebruiker rioolheffing. De inkomsten van de rioolheffing gebruiken wij onder andere voor collectieve maatregelen die nodig zijn voor:

 1. Een goede riolering
 2. Maatregelen om het grondwater laag te houden en het hemelwater af te voeren.

Dit betekent dat u niet alleen een aanslag krijgt wanneer het object of pand, waar gebruiker van bent, is aangesloten op het riool. De rioolheffing geldt voor alle objecten waarbij een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering is.

Met een indirecte aansluiting bedoelen we objecten waarbij er geen rioolaansluiting is, maar waarbij er wel regenwater via het object naar het riool stroomt. Voorbeelden van objecten met een indirecte aansluiting zijn terreinen, garageboxen en schuurtjes.
 

Hondenbelasting

  Ik ben vergeten mijn hond aan te melden. Wat nu?

  Uw kunt uw hond online aanmelden. Wij registreren dan uw hond en u ontvangt later dit jaar een aanslagbiljet voor de hondenbelasting. U kunt uw hond ook aanmelden bij de servicebalie van het gemeentehuis

  Ik heb een aanslag hondenbelasting ontvangen, maar ik heb geen hond meer. Wat moet ik nu doen?

  Uw kunt uw hond online afmelden.

  Is uw hond overleden en heeft u een bewijs van het overlijden van de dierenarts? Als u deze meestuurt, dan krijgt u de hondenbelasting terug vanaf het moment van overlijden.

  Is er geen bewijs aanwezig? Dan krijgt u de hondenbelasting terug vanaf het moment dat wij het afmeldingsformulier hebben ontvangen. Wij melden uw hond af in de administratie en u ontvangt binnen een maand een verminderingsrekening. U kunt uw hond ook afmelden bij de servicebalie van het gemeentehuis..