Ongeveer 2x per jaar bespreekt de Marktcommissie de gang van zaken op de wekelijkse markt en adviseert het college van burgemeester en wethouders.

functienaam
voorzitterG. van Deelen
secretarisS. van Griethuijsen
  
ledenW. van Lagen
 M. Grothkopf
 J. Scheer
 D. van Ek