Voor wie

Gemeente Scherpenzeel wil de waardering voor mantelzorgers in 2022 laten zien, door het geven van een geldbedrag van €100,- aan de volwassen mantelzorger die: 

  • een intensieve zorgtaak heeft, die méér is dan de normale zorg, voor een buren, familie of vrienden en die inwoner is van de gemeente Scherpenzeel en al langer dan 3 maanden minimaal 8 uur per week de mantelzorg biedt.
  • De ouders, die in Scherpenzeel wonen en mantelzorg bieden aan hun (volwassen) kind(eren) die ergens anders wonen in een intramurale instelling.
  • Jonge mantelzorgers krijgen ook €50,- als zij thuis vaak méér dan normaal meehelpen of zorgen voor een familielid. 

Hoe vaak?

Per zorgontvanger kan slechts 1 keer de mantelzorgwaardering worden aangevraagd. Stem dus zo nodig af met degenen met wie u samen mantelzorg verleent. 

Ook wordt er per mantelzorger 1 mantelzorgwaardering per jaar uitgekeerd. Verleent u mantelzorg aan meerdere naasten? Dan kunt u slechts één van deze naasten opgeven als zorgontvanger (bijvoorbeeld de persoon aan wie u de meest intensieve zorg geeft).

U moet zich ieder jaar opnieuw aanmelden voor de mantelzorgwaardering.

Aanvraag- en uitbetaalperiode

U kunt een aanvraag insturen van 1 oktober tot en met 15 november. Als uw aanvraag voor de mantelzorgwaardering is goedgekeurd, krijgt u het bedrag van € 100,00 (€ 50,00 voor jonge mantelzorgers) in december op uw rekening gestort.

Formulier

Als uw mantelzorgtaken voldoen aan de genoemde voorwaarden en denkt dat u recht heeft op de mantelzorgwaardering, dan kon u tot op zijn laatst 15 november 2022 het aanvraagformulier online invullen.

U kunt ook een papieren formulier ophalen bij de balie in het gemeentehuis, Stationsweg 389a, Scherpenzeel.

Meer informatie

Regeling mantelzorgwaardering(externe link)