We hebben één inzamelaar voor textiel. Andere vergunningen geven wij hiervoor niet af.

Wat is het?

Voor de inzameling van textiel hebben wij een contract afgesloten met een inzamelaar. Wij geven geen andere vergunningen voor de inzameling van textiel af.

Wat moet ik doen?

Wij geven geen vergunningen af voor de inzameling van gebruikt textiel.

Hoeveel kost het?

De opbrengsten voor de ingezamelde textiel komen ten goede aan de inwoners door verwerking in de afvalstoffenheffing.