Het kan natuurlijk voorkomen dat u niet tevreden bent over uw bewindvoerder. U kunt dan een officiële klacht indienen. Dat doet u door een klachtenformulier bij ons op te vragen. Wanneer u die heeft ingevuld, stuurt u die terug naar ons kantoor.

Als wij het formulier binnen hebben, zullen wij er zo snel mogelijk voor zorgen dat uw klacht ook daadwerkelijk wordt onderzocht.

Na afloop van dat onderzoek nemen wij contact met u op om te bekijken wat we kunnen doen om uw klacht te verhelpen.