Vanaf 2019 zijn de peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente Scherpenzeel geharmoniseerd. Dat betekent dat ook peuteropvang onder de Wet Kinderopvang valt en dat werkende ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Daarnaast betalen ouders – of ze nu wel of niet werken - altijd naar draagkracht (de inkomensafhankelijke bijdrage). De gemeentesubsidie is voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag of voor kinderen die een aanvullend VVE-aanbod nodig hebben.

Deze subsidie vragen de aanbieders van peuteropvang aan namens de ouders. Ouders vragen dus niet rechtstreeks bij de gemeente subsidie aan. Voor de uitvoering is de ‘Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang en VVE Scherpenzeel 2023’ vastgesteld en u kunt deze inkijken.

Aanbieders van peuteropvang moeten de aanvraag op zijn laatst 13 weken voor het nieuwe kalenderjaar aanvragen. 

Het onderstaande formulier moet u invullen voor de subsidie-aanvraag.

Subsidie aanvraag kalenderjaar