Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Voor uw informatie vraagt u een kadastrale kaart aan bij Het Kadaster.

Hoe werkt het?

U kunt de volgende kadastrale informatie opvragen bij Het kadaster:

  • Eigendomsinformatie
  • Hypotheekinformatie
  • Koopsominformatie
  • Kadastrale kaart
  • Woningrapport
  • Actuele kaarten
  • Historische kaarten en luchtfoto's

Wat is het?

Boven de grond registreert het Kadaster gegevens van woningen, grond en wegen. 

Onder de grond doen we dat voor netwerken van kabels en leidingen. 

Gegevens van Het Kadaster helpt particulieren, bedrijven en (semi)overheidsorganisaties bij het maken van belangrijke keuzes.

Wat moet ik doen?

Informatie

Vraag uw gewenste informatie op via een kadastrale kaart op bij Het Kadaster

KLIC-melding

Graafmeldingen

Gaat u in uw tuin graven? Doe vooraf een graafmelding (KLIC-melding). Dan voorkomt u stroomstoringen, gaslekkages en andere onveilige situaties. Bij graven met een graafmachine is een melding wettelijk verplicht. Gaat u bijvoorbeeld een schutting plaatsen of een vijver aanleggen, dan kan dit een risico met zich meebrengen. 

In uw tuin kunnen namelijk allerlei kabels en leidingen liggen, bijvoorbeeld voor gas, elektriciteit, water, riolering, internet en telefonie. Na de melding ontvangt u kabel- en leidinginformatie van de plek waar u gaat graven. U gebruikt deze informatie om graafschade en gevaarlijke situaties te voorkomen. De informatie moet tijdens het graven op de locatie van het graafwerk aanwezig zijn.

Extra informatie

De gemeente, het Kadaster en andere particuliere en overheidsdiensten verzorgen de landmetingen. Voor de vaststelling van de oppervlakte van een perceel is de inmeting door het Kadaster bepalend. De gemeente (of het Kadaster in opdracht van de gemeente) meet ook de zogenaamde ondergrondse infrastructuur, zoals kabels en leidingen, en vermeld deze op een kaart.

Landmeetkundige gegevens zijn topografische gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over hoogte en oppervlakte van grond of gebouwen. Maar ook gegevens uit metingen over bomen, kabels en leidingen en erfgrenzen. De gemeente gebruikt deze gegevens bij het maken van het omgevingsplan.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De BGT-kaart is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen duidelijk worden aangegeven. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook ziet. Denk aan bomen, lantaarnpalen, wegen en gebouwen. Kortom: de inrichting van de fysieke omgeving. U kunt onze BGT kaart in een paar formaten downloaden via het PDOK