Voor jeugdgezondheidszorg kunt u terecht in het Foort.

  • 0-4 jaar: Consultatiebureau (088) 355 68 50
  • 4-18 jaar: Centrum voor Jeugd en Gezin CJG.scherpenzeel.nl (033) 277 13 31

Wat is het?

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg. Dat is gezondheidszorg voor alle kinderen tussen 0 en 19 jaar. U en uw kind krijgen een uitnodiging om langs te komen op een consultatiebureau of op school.

Hoe werkt het?

De gemeente biedt onder andere ondersteuning bij de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van:

  • informatie en advies
  • controle van groei, gezondheid en leefstijl van uw kind
  • opvoedcursussen of speciale trainingen
  • vaccinaties bij jonge kinderen
  • hielprik

De gemeente werkt hiervoor samen met andere organisaties.

Wat moet ik doen?

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

  • Voor kinderen van 0 tot 4 jaar: het consultatiebureau in Het Foort, Vijverlaan 4 (1e verdieping). Inloopspreekuur dinsdags van 12:30 uur tot 13:15 uur. Bellen kan ook via 088 355 68 50: op maandag van 9.00 - 17.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.
  • Vanaf 4 tot 18 jaar kunt u met opvoed- en opgroeivragen contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin in Het Foort, Vijverlaan 4 (1e verdieping). Inloopspreekuur donderdags van 13 tot 15 uur. Bellen tijdens werkdagen via 033 277 13 31.