De gemeente Scherpenzeel is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te bezoeken. Een veilige woon- en leefomgeving draagt daar zeker aan bij. De gemeente Scherpenzeel werkt hiervoor samen met wijkbewoners, die zijn vertegenwoordigd in het Inwonersplatform. De leden van dit platform zijn ‘de oren en de ogen van de wijk’.

Sinds 2022 vergaderen de twee wijkplatforms gezamenlijk onder de naam: Inwonersplatform Scherpenzeel. De wijkschouwen (fietsen door de buurten en in gesprek met bewoners) gaan nog wel per wijk. 

In 2024 vergadert het inwonersplatform op de donderdagen 29 februari, 30 mei, 29 augustus en 28 november vanaf 19.30 uur in de vergaderruimte van de gemeentewerf aan 't Zwarte Land.  Van 19.30 tot 20.00 uur is iedereen welkom tijdens de inloop om zaken te melden aan het inwonersplatform. 

Notulen en actielijst

Het inwonersplatform bespreekt tijdens iedere vergadering de actielijst. Op deze actielijst en de notulen staan onderwerpen die bij of door het platform zijn aangedragen. Sinds 2022 vergaderen de wijkplatforms samen en noemen zij zich: Inwonersplatform Scherpenzeel. 

Download:

Document download informatie:

Wat doet een inwonersplatform?

Sinds 2022 vergaderen de twee wijkplatforms Oost en West gezamenlijk onder de naam: Inwonersplatform Scherpenzeel. De wijkschouwen (fietsen door de buurten en in gesprek met bewoners) gebeurt nog wel per wijk. 

Een inwonersplatform is een samenwerkingsverband tussen gemeente en wijkbewoners. Het platform bestaat uit inwoners en vertegenwoordigers van gemeente, politie en woningbouwvereniging. De leden van een platform spreken met elkaar over onder andere veiligheid en het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

Het inwonersplatform vergadert minimaal vier keer per jaar. Tijdens de vergaderingen komen diverse onderwerpen aan de orde die bij het platform zijn aangedragen. Alle onderwerpen worden op een lijst geplaatst; de lijst komt iedere vergadering aan de orde. Zo wordt de voortgang van de onderwerpen gewaarborgd.   

Waarom is een inwonersplatform belangrijk?

  • Inwonersplatform is een goed instrument om bewoners actief te betrekken bij hun eigen woon- en leefomgeving;
  • Bewoners kennen hun wijk en buurt als geen ander en kunnen, samen met gemeente, politie en woningbouwvereniging, bijdragen aan het (verbeteren van) de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving;
  • Inwoners hebben hiermee, letterlijk en figuurlijk, een ‘platform’ om iets te melden over hun wijk.

Document download informatie:

Overzicht van de wijkplatforms

Sinds 2022 vergaderen de twee wijkplatforms gezamelijk onder de naam: Inwonersplatform Scherpenzeel.

De gemeente Scherpenzeel was opgedeeld in twee wijkplatformgebieden. Deze gebieden worden nog wel aangehouden tijdens de wijkschouwen. 

1. Wijkplatform Scherpenzeel-Oost

Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Dreef, aan de oostzijde door de Dreef en de Verlengde Hopeseweg, aan de zuidzijde door de Groeperlaan, Akkerwindelaan, Ringbaan en Boslaan en aan de westzijde door de Marktstraat (deze straat behoort bij Wijkplatform Scherpenzeel West). Het park van Huize Scherpenzeel behoort ook bij Wijkplatform Scherpenzeel-Oost.

2. Wijkplatform Scherpenzeel-West

Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Dreef, aan de oostzijde door de Marktstraat (deze straat behoort bij dit wijkplatform), Burgemeester Royaardslaan en Vlieterweg, aan de zuidzijde door de Koepellaan, de wijk Heijhorst, Brinkkanterweg en Stationsweg en aan de westzijde door de Dreef (industrieterrein ’t Zwarte Land maakt deel uit van dit wijkplatform).

Buitengebieden

De buitengebieden van de gemeente Scherpenzeel worden als volgt verdeeld:

  • Het buitengebied ten noorden van de Stationsweg / Dreef en ten westen van de Barneveldsestraat behoort bij Wijkplatform Scherpenzeel-West;
  • Het buitengebied ten oosten van de Barneveldsestraat en ten noorden van de Parallelweg (tot de gemeentegrens met Renswoude) behoort bij Wijkplatform Scherpenzeel-Oost;
  • Het buitengebied ten zuiden van de bebouwde kom en ten westen van de Vlieterweg behoort bij Wijkplatform Scherpenzeel-West. Het gebied ten oosten van de Vlieterweg behoort bij Wijkplatform Scherpenzeel-Oost.

Contact

Wilt u iets melden aan het Inwonersplatform? Is u iets opgevallen in de wijk waarvan u vindt dat het platform dit moet weten? Meld het ons! Hieronder vindt u de contactgegevens:


Voorzitter P. op ‘t Hof, e-mail: phopthof@kliksafe.nl en (033) 277 14 56