Meld u nu aan voor het digitaal inwonerspanel.

  Wij nodigen de bewoners uit om lid te worden van het online inwonerspanel om hun mening te geven over allerlei actuele onderwerpen die in hun omgeving spelen.  Iedere inwoner van 16 jaar en ouder die in de gemeente Scherpenzeel woont, kan meedoen!

  Hoe werkt het?

  • Meedoen is makkelijk; achter uw computer, tablet of telefoon en op een tijdstip dat u uitkomt;
  • U ontvangt ongeveer 3 tot 5 keer per jaar een e-mail met een link om mee te doen aan een digitale vragenlijst over een actueel thema;
  • Uw persoonlijke gegevens worden uiteindelijk losgekoppeld van de vragenlijst. Dit betekent dat de gemeente Scherpenzeel alleen informatie krijgt in de vorm van geanonimiseerde profielen;
  • U bepaalt per keer zelf of u meedoet of niet;
  • U kunt op elk moment stoppen met het panel.

  Na afloop van het onderzoek sturen wij u de resultaten. U kunt zich meteen aanmelden voor het inwonerspanel.

  Waarom een inwonerspanel?

  Het inwonerspanel Scherpenzeel wordt een belangrijke bron voor de gemeente om een nog beter beeld te krijgen bij wat er leeft in de samenleving. In de vragen aan de panelleden komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals bijvoorbeeld dienstverlening, groenonderhoud, duurzaamheid of zorg en welzijn. Hoe meer de gemeente weet over wat inwoners belangrijk vinden, voor hun straat of het dorp, hoe beter zij daar op in kan spelen en de kwaliteit van beleid en projecten kan verbeteren. Ook willen we door het inwonerspanel heel gericht inwoners benaderen die het leuk vinden om regelmatig mee te denken via een online vragenlijst. Zo hoeven we inwoners die hier minder interesse in hebben niet onnodig vaak lastig te vallen met vragenlijsten.

  Onderzoeksbureau

  Het bureau Research2Evole helpt de gemeente bij het beheren van de gegevens en het maken, uitzetten en verwerken van enquêtes. Ook houdt het bureau in de gaten of het panel de samenleving van Scherpenzeel goed vertegenwoordigd (representatief). Zij zijn ook in staat om dat te corrigeren, door bijvoorbeeld de meningen van een ondervertegenwoordigde groep inwoners, zwaarder te laten meewegen. Zo kan de gemeente ook echt zinvol gebruik maken van de resultaten.

  Aanmelden

  U kunt zich aanmelden voor het inwonerspanel.

  Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het Inwonerspanel Scherpenzeel.

  Vragen of contact

  Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie over het inwonerspanel? U kunt contact opnemen via inwonerspanel@scherpenzeel.nl