Bij een inspraakprocedure bieden wij aan iedereen de mogelijkheid hun mening te geven over o.a. (voorgenomen) beleid of plannen. Die mening kan leiden tot bijstelling van het beleid of de plannen.

Wettelijk verplicht

Bij sommige plannen is het verplicht dat wij een inspraakprocedure starten. Bijvoorbeeld als het gaat om grote projecten in de openbare ruimte zoals over woningbouw of bedrijvigheid. De plannen worden dan ter inzage gelegd op het gemeentehuis. Iedereen kan een reactie indienen.

Inspraakprocedure

Meestal kunt u tijdens de inspraakprocedure schriftelijk commentaar geven op een bepaald plan. Soms kunt u ook mondeling inspreken (commentaar geven). Als er een inspraakprocedure gestart wordt, kunt u dit altijd lezen op de gemeentepagina in de Scherpenzeelse Krant en op deze website. Vaak ontvangen degenen die direct belang hebben bij de procedure een persoonlijke brief.