Graag presenteren wij het bestuursakkoord 2022-2026 van de gemeente Scherpenzeel. Samen met u kijken we vooruit naar nieuwe opgaven en ambities.

We vinden het van groot belang om als gemeentebestuur zo eensgezind en effectief mogelijk op te trekken, ook met de partijen die niet in de coalitie vertegenwoordigd zijn. Na de presentatie van dit akkoord vragen we de andere partijen daarom om ook hun bijdrage te leveren aan het te voeren beleid voor de komende bestuursperiode.

Alle onderwerpen die in dit akkoord aan de orde komen, sluiten aan bij onze langetermijnvisie. Daarin zijn onderstaande punten essentieel:

  1.  We blijven een zelfstandige gemeente, omdat we u op die manier het beste van dienst kunnen zijn. We willen bestuurlijke rust om dit waar te blijven maken.
  2. De Toekomstvisie van de gemeente is voor ons een leidraad. Op hoofdlijnen stellen we deze na elke raadsperiode bij als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Hierbij zal de gehele raad worden betrokken door middel van een evaluatie.
  3. We blijven een ondernemend dorp in het groen; we behouden dus het groene karakter van ons dorp bij alle toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.
  4. We voeren een sober en degelijk financieel beleid. Geen onnodige opsmuk, maar wel duurzame investeringen.
  5. Om Scherpenzelers ook in de toekomst in onze gemeente te kunnen laten werken, ondernemen, wonen en recreëren, blijven we gestaag, maar wel beperkt groeien, passend bij onze schaal. De goede voorzieningen houden we in stand.
  6. We voeren een actief grondbeleid, zodat we als gemeente goed de regie houden over ruimtelijke ontwikkelingen. We vermijden grote risico’s.
  7. Een vitaal buitengebied is onmisbaar voor het behoud van het agrarische karakter en landschappelijke waarden.
  8. Ons gezellige (winkel)centrum moet goed bereikbaar blijven. Een goede doorstroming van verkeer en voldoende parkeergelegenheid zijn hierbij een vereiste.

Met veel energie gaan wij met het gehele gemeentebestuur voor u aan de slag. Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en onze regionale partners zetten we ons in voor een optimaal leefbaar Scherpenzeel.

Doet u mee?

GemeenteBelangen Scherpenzeel (GBS)
H.M. (Henk) Brons

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
M.J. (Maarten) Zwankhuizen