De individuele studietoeslag is een steuntje in de rug om toch een opleiding te gaan doen of af te maken.

Voor vragen neemt u contact op met de consulent bijzondere bijstand via (033) 277 23 24.

Het aanvraagformulier bijzondere bijstand gebruikt u voor uw aanvraag. Het inlichtingenformulier vult u alleen in, als u géén bijstandsuitkering krijgt.

Wat is het?

Als u studeert en een beperking hebt, kan het lastig zijn om naast uw studie te werken. Met de individuele studietoeslag van de gemeente krijgt u een steuntje in de rug. Zo voorkomt u dat u meer moet lenen.

Hoe werkt het?

Om in aanmerking te komen voor de toeslag gelden een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U bent ouder dan 18 jaar en woont in de gemeente Scherpenzeel;
  • U volgt een studie waarbij je recht op studiefinanciering (WSF) of een tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS)
  • U kunt door een beperking niet het wettelijk minimumloon verdienen of kunt u uw studie niet combineren met een (bij)baan
  • U heeft geen Wajong of WIA (WGA) uitkering van het UWV
  • U niet de beschikking heeft over een meer dan bescheiden vermogen zoals is vastgelegd in de Participatiewet.

Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld, een auto of een eigen huis.

Ook kijken wij naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden.

Informeert u naar de inkomensgrenzen in uw situatie.

Vermogensgrens in 2021bedrag
Alleenstaanden € 6.295,00
Gehuwden € 12.590,00

Heeft u een hoger vermogen dan dit bedrag, dan krijgt u geen individuele inkomenstoeslag. Alleen het vermogen in de eigen woning telt niet mee.

Wat moet ik doen?

U vraagt de individuele studietoeslag aan bij de gemeente.

Wat heb ik nodig?

  • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • De daarin gevraagde documenten
  • Bewijs dat u niet het wettelijk minimumloon kunt verdienen door een beperking óf dat u door uw beperking geen (bij)baan kunt hebben naast uw studie

Formulierenbrigade

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? De formulierenbrigade van SWO-SR helpt u hierbij.

De vrijwilligers geven bijvoorbeeld uitleg over de gegevens die nodig zijn om voor de aanvraag en helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. Deze service is gratis. Kijkt u voor meer informatie op de website van de formulierenbrigade.

Online regelen

Het aanvraagformulierbijzondere bijstand gebruikt u alleen als u

  • een (aanvullende) PW-uitkering, IOAW-uitkering of IOAZ-uitkering heeft of
  • minder dan 12 maanden geleden uw inkomsten aan de gemeente heeft opgegeven met de bewijsstukken