Studeert u, maar bent u door een medische beperking blijvend niet in staat om bij te verdienen naast uw studie? Dan heeft u misschien recht op een studietoeslag. Met de studietoeslag van de gemeente krijgt u een steuntje in de rug. Zo voorkomt u dat u meer geld moet lenen.

U kunt de studietoeslag aanvragen door contact op te nemen met onze consulenten participatie op werkdagen tussen 09.00 - 12.30 uur: (033) 277 23 24, keuzemenu optie 1 Sociaal Team. 

U kunt uw vraag ook mailen naar sociaalteam@scherpenzeel.nl. Daarna vult u het aanvraagformulier in.

Wanneer heb ik recht op de individuele studietoeslag?

Om een studietoeslag te kunnen krijgen gelden een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U bent 15 jaar of ouder en woont in de gemeente Scherpenzeel
  • U heeft recht op studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos)
  • U werkt niet naast uw studie
  • U komt niet voor een Wajong-uitkering in aanmerking
  • U kunt door een medische beperking blijvend niet bijverdienen naast uw studie

Kunt u niet aantonen dat u niet kunt werken naast uw studie? De gemeente vraagt dan een medisch onderzoek aan bij een extern bureau. Dit onderzoek hoeft u niet zelf te betalen.

Hoogte studietoeslag?

De hoogte van de studietoeslag hangt af van uw leeftijd. Bent u 21 jaar of ouder, dan ontvangt u het maximale bedrag.

Sinds 1 januari 2024 is de hoogte van de studietoeslag per leeftijdscategorie:

21-jarigen en ouder: € 352,80

20-jarigen: € 282,23

19-jarigen: € 211,67

18-jarigen: € 176,40

17-jarigen: € 139,35

16-jarigen: € 121,71

15-jarigen: € 105,84.

Stagevergoeding

Loopt u stage naast uw studie en ontvangt u hiervoor een vergoeding? Als u een stagevergoeding ontvangt dan laten we een deel van deze stagevergoeding vrij. Per 1 januari 2024 is de vrijlating 211,67 per maand.

Is de stagevergoeding hoger is dan dit bedrag? Dan verlagen we de studietoeslag met het meerdere.

Heeft u ondersteuning nodig bij het aanvragen van de individuele studietoelage?

De formulierenbrigade van SWO-SR kan u helpen. De vrijwilligers geven bijvoorbeeld uitleg over de gegevens die nodig zijn om voor de aanvraag en helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. Deze service is gratis. Kijkt u voor meer informatie op de website van de formulierenbrigade (Formulierenbrigade – SWO Scherpenzeel Renswoude (swo-sr.nl)).

U kunt ook gebruik maken van de gratis onafhankelijke cliëntenondersteuning (Onafhankelijke cliëntondersteuning | Gemeente Scherpenzeel). De cliëntondersteuner denkt met u mee, kan advies geven of gaat met u mee als u gesprekken heeft met de gemeente of andere organisaties.

Online regelen

Het DigiD linkaanvraagformulier bijzondere bijstand gebruikt u alleen als u

  • een (aanvullende) PW-uitkering, IOAW-uitkering of IOAZ-uitkering heeft of
  • minder dan 12 maanden geleden uw inkomsten aan de gemeente heeft opgegeven met de bewijsstukken

Kunt u het aanvraagformulier Bijzondere bijstand niet online invullen? 

Vraag dan bij ons de papieren versie aan (bovenaan deze pagina staan het telefoonnummer en het e-mailadres)

Inlichtingenformulier Bijzondere bijstand