Volgt u een studie, maar bent u door een medische beperking blijvend niet in staat om bij te verdienen naast uw studie? Dan heeft u mogelijk recht op de individuele studietoeslag. Met de studietoeslag van de gemeente krijgt u een steuntje in de rug. Zo voorkomt u dat u meer moet lenen.

U kunt de individuele studietoeslag aanvragen door contact op te nemen met onze consulenten participatie op werkdagen tussen 09.00 - 12.30 uur: (033) 277 23 24, keuzemenu optie 1 Sociaal Team. 

U kunt uw vraag ook mailen naar sociaalteam@scherpenzeel.nl. Daarna vult u het aanvraagformulier in.

Let op: Het inlichtingenformulier vult u alleen in als u een ander inkomen ontvangt dan de bijstandsuitkering van de gemeente.

Wanneer heb ik recht op de individuele studietoeslag?

Om de toeslag te kunnen krijgen gelden een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U bent ouder dan 18 jaar en woont in de gemeente Scherpenzeel
  • U heeft recht op studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos)
  • Uw inkomen is niet hoger dan de norm (zie Normbedragen bijstandsuitkering)
  • Er is vastgesteld dat u door een medische beperking blijvend niet in staat bent om bij te verdienen naast uw studie

Hoogte studietoeslag?

Sinds 1 juli 2023 is de hoogte van de studietoeslag per leeftijdscategorie:

21-jarigen en ouder: € 334,34

20-jarigen: € 267,47

19-jarigen: € 200,60

18-jarigen: € 167,17

17-jarigen: € 132,06

16-jarigen: € 115,34

15-jarigen: € 100,30.

Stagevergoeding

De studenten die studietoeslag ontvangen en van hun studie inkomsten ontvangen uit een stage, behouden gedeeltelijk het recht op de studietoeslag.  

Als de stagevergoeding meer is dan € 200,60, wordt het deel dat hoger is dan € 200,60 van de studietoeslag afgetrokken.

Heeft u ondersteuning nodig bij het aanvragen van de individuele studietoelage?

De formulierenbrigade van SWO-SR kan u helpen. De vrijwilligers geven bijvoorbeeld uitleg over de gegevens die nodig zijn om voor de aanvraag en helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. Deze service is gratis. Kijkt u voor meer informatie op de website van de formulierenbrigade (Formulierenbrigade – SWO Scherpenzeel Renswoude (swo-sr.nl)(externe link)).

U kunt ook gebruik maken van de gratis onafhankelijke cliëntenondersteuning (Onafhankelijke cliëntondersteuning | Gemeente Scherpenzeel). De cliëntondersteuner denkt met u mee, kan advies geven of gaat met u mee als u gesprekken heeft met de gemeente of andere organisaties.

Online regelen

Het DigiD linkaanvraagformulierbijzondere bijstand gebruikt u alleen als u

  • een (aanvullende) PW-uitkering, IOAW-uitkering of IOAZ-uitkering heeft of
  • minder dan 12 maanden geleden uw inkomsten aan de gemeente heeft opgegeven met de bewijsstukken