Voor uw aanvraag maakt u een afspraak met een van de klantmanagers van de afdeling Gemeentewinkel.

Openingstijden

Het inlichtingenformulier vult u alleen in, als u géén bijstandsuitkering krijgt.

Wat is het?

De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die voor lange tijd een laag inkomen hebben. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht hebt op verbetering van uw inkomen.

Uitbetaling

De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de toeslag één keer per jaar uit. U kunt de toeslag vrij besteden.

Hoe werkt het?

Individuele inkomenstoeslag: Om in aanmerking te komen voor de toeslag gelden een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U bent ouder dan 21 jaar en heeft de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt
  • U heeft 3 jaar een inkomen tot 101% van het sociaal minimum gehad
  • U heeft geen uitzicht op inkomensverbetering
  • U volgt geen studie of opleiding
  • U niet de beschikking heeft over een meer dan bescheiden vermogen zoals is vastgelegd in de Participatiewet.

Wat moet ik doen?

U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente.

Wat heb ik nodig?

  • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
  • De daarin gevraagde documenten