Als u een hulpvraag heeft, neemt u contact op met uw WMO-consulent. 

Of u belt met met het Sociaal Team op (033) 277 23 24 (tussen 9.00 en 12.30 uur) 

U kunt ook mailen naar sociaalteam@scherpenzeel.nl

Wat is het?

Als u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf kunt doen, zoeken wij samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geven wij u gerichte hulp.

De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk aan:

 • zelf uw huishouden doen
 • verplaatsen in en om uw woning
 • verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel
 • andere mensen ontmoeten.

Hoe werkt het?

Er zijn verschillende soorten hulp. Eerst bekijkt de consulent of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. Verder kijkt de consulent ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Denk hierbij aan een klussendienst, boodschappendienst of rolstoelpool.

Als dit niet voldoende is, dan kunnen wij u individuele hulp geven, zoals:

 • hulp in het huishouden
 • een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel
 • een pasje voor het Wmo-vervoer, een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto
 • hulpmiddelen of aanpassingen in uw woning
 • begeleiding
 • opvang
 • beschermd wonen

De hulp kan ook een geldbedrag, of het persoonsgebonden budget (PGB) zijn. U kunt de hulp die u nodig hebt dan zelf betalen.

Voor een Wmo-voorziening betaalt u  eigen bijdrage.  Die wordt vastgesteld en geïnd door het CAK. In 2022 is de hoogte van de eigen bijdrage maximaal € 19,00 per maand. Dit is afhankelijk van uw leeftijd en leefsituatie. U kunt meer informatie vinden op www.hetcak.nl.

Wat moet ik doen?

 • U gaat naar het Wmo-loket van de gemeente.
 • U maakt melding van uw probleem.
 • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
 • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Uit het gesprek kunnen voor u verschillende oplossingen naar voren komen, zoals:

 • U regelt zelf een oplossing.
 • U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen.
 • U maakt gebruik van algemene hulp.
 • U doet een aanvraag voor individuele hulp.

Hoe lang duurt het?

Na het onderzoek weet u wat u kunt doen om uw probleem op te lossen.

Nadat u zich gemeld hebt bij de gemeente, heeft de gemeente 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

Extra informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.