Als u hulp nodig heeft bij huishoudelijke taken dan gaat onze klantmanager Wmo met de aanvrager in gesprek. Als eerste kijken we wat u zelf kan doen of samen met uw familie, vrienden en/of buren.

Niet iedere beperking leidt tot problemen in zelfredzaamheid en participatie en onze doelstelling is het zorgen voor  maatwerk. Daarom onderzoeken we in welke eigen oplossingen de inwoner kan voorzien, samen met zijn/haar netwerk.