De projectgroep Breehoek bracht onlangs een bezoek aan Kulturhus De Trefkoele in Dalfsen.

De informatie die is opgedaan, wordt meegenomen in het toekomstplan voor De Breehoek waar gezamenlijk aan wordt gewerkt.

Het stichtingsbestuur en directeur van De Breehoek, betrokken medewerkers van de gemeente, van de bibliotheek en SWO kregen tijdens het bezoek een kijkje achter de schermen bij een soortgelijk Kulturhus als De Breehoek.

De projectgroep herkende zich in het doel van de Trefkoele: creëren van verbinding, van meerwaarde zijn voor de samenleving waarbij financiën niet de enige drijfveer zijn.

Ook de gedachte achter een Kulturhus is besproken: Samen Delen. Neem de mensen mee in deze visie en de voordelen die kunnen leiden tot mooie samenwerkingen.

Scherpen-zaal

Bij De Breehoek wordt daarnaast ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de gemeente als huurder toe te voegen. Dit vraagt aanpassingen aan het gebouw en in het voorliggende plan is een extra ruimte toegevoegd aan de achterzijde. Door flexibele inzet en opbouw kan deze zaal, met als werknaam Scherpen-zaal, door heel veel inwoners worden gebruikt. Zo kan hier de gemeenteraad vergaderen, kerkdiensten plaatsvinden en de zaal kan worden ingezet voor feesten, partijen en uitvoeringen. Ook uitvaarten of herdenkingen zijn mogelijk in deze zaal. Kortom een dorpszaal voor een breed publiek.

Uitwerking

Een aandachtspunt dat de Trefkoele meegaf was: maak voldoende beschikbare ruimtes. In Dalfsen was de hoeveelheid ruimte die nodig was, vooraf onderschat. Er zijn ideeën opgedaan hoe ruimtes flexibel kunnen worden ingezet en daardoor voor meerdere huurders interessant zijn.

De projectgroep gaat met alle opgedane informatie verder aan de slag met de uitwerking. Ook wordt nu onderzoek gedaan naar de eigendomsstructuur (wie is eigenaar en verantwoordelijk) en de exploitatie (de inkomsten en de uitgaves). De gemeenteraad gaat aan de hand van deze adviezen een besluit nemen over investeren in De Breehoek.

Wil je het proces blijven volgen, over hoe De Breehoek DE huiskamer van sportief, cultureel, maatschappelijk en bestuurlijk Scherpenzeel kan worden? Zie dan regelmatig de updates op www.heerlijkscherpenzeel.nl/breehoek.