De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland heeft de wettelijke taak zich in te zetten voor de bescherming en bevordering van de gezondheid en de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar.

Om problemen bij de gezondheid of ontwikkeling tijdig op te sporen, onderzoekt de JGZ al deze kinderen op verschillende, vastgestelde momenten. Als er problemen zijn dan begeleidt de JGZ het kind, de ouders of verzorgers en eventueel de leerkracht. Zo nodig verwijst de JGZ door naar bepaalde hulpverlening.
De JGZ wordt in Gelderland-Midden uitgevoerd door de GGD Gelderland-Midden (0 tot 18-jarigen). Kinderen van 0 tot en met 4 jaar worden onderzocht op het consultatiebureau. Kinderen in de leeftijd van 4 - 18 jaar worden op school gezien door de jeugdgezondheidszorg.

Lees meer op Kind & opvoeding GGD Gelderland-Midden(externe link)