De gemeente Scherpenzeel stimuleert het aanleggen van geveltuinen. Samen zorgen we voor een beter leefklimaat.

 

In Scherpenzeel heeft u geen toestemming van de gemeente nodig voor het aanleggen van een geveltuintje. U hoeft het tuintje alleen maar aan te melden door een email met uw adres te sturen naar duurzaam@scherpenzeel.nl. Houd rekening met leidingen van water, riool, elektriciteit, internet et cetera. Informeer bij twijfel altijd bij de gemeente.
 

Voorwaarden

 • Meld de aanleg van uw geveltuin bij de gemeente door een e-mail te sturen naar duurzaam@scherpenzeel.nl
 • Vraag bij een huurhuis altijd om toestemming van de huiseigenaar
 • Het geveltuintje mag maximaal 60 cm van de gevel aangelegd worden
 • Geveltuintjes mogen maximaal 30 cm diep zijn (i.v.m. huisaansluitingen)
 • Er moet minimaal 1,20 meter loopruimte op de stoep overblijven, zodat andere stoepgebruikers er goed langs kunnen
 • Plaats opsluitbanden tot 1 cm onder de bestaande tegelverharding. Een opsluitband zorgt voor de scheiding tussen de geveltuin en de stoeptegels. Dit is nodig zodat de tegels niet wegzakken.
 • Gebruik bemeste tuinaarde en organische mestkorrels
 • Als bewoner bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en snoeien
 • Plaats geen grote prikkende struiken, boompjes of struiken die later grote bomen worden
 • Plaats geen woekerende exoten (zoals bamboe)
 • Voorkom overhangende takken
 • Plaats geen hek rond de geveltuin
 • Zorg dat straatnaamborden zichtbaar blijven
 • Bewaar de overgebleven tegels zodat in geval van een verhuizing de tegeltuin teruggebracht kan worden in de oorspronkelijke staat.
 • Neem bij twijfel over aanwezige leidingen of kabels altijd contact op met de gemeente via duurzaam@scherpenzeel.nl. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade.  
 • Wanneer er werk is aan kabels en leidingen onder de geveltuin is de gemeente niet verantwoordelijk voor beschadiging of tijdelijke verwijdering van uw geveltuin.

Bekijk ook het stappenplan voor een geveltuin en plantentips.