De SP fractie van Provinciale Staten Gelderland heeft een wob-verzoek ingediend, waarin gevraagd is naar informatie en documenten over de financiële kant van de mogelijke herindeling tussen de Gemeente Scherpenzeel en de Gemeente Barneveld.

Hieronder staan de openbaar gemaakte documenten, e-mailberichten en whatsapp-gesprekken.

Documenten afdeling Financiën

E-mailberichten burgemeester

E-mailberichten afdeling Financiën