Uitstel van begraven of crematie

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 dagen na overlijden te begraven of cremeren. U kunt dan uitstel vragen aan de burgemeester. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.

Overlijden in buitenland

Overlijdt iemand in het buitenland dan moeten de familie of vrienden van de overledene dit zo snel mogelijk melden bij de gemeente waar de overledene het laatst woonde. Meteen nadat de officiële stukken uit het buitenland beschikbaar zijn, stuurt u die alsnog naar de gemeente. Vaak moeten deze documenten aan speciale regels voldoen. Neem daarom vooraf contact op met de gemeente.