Eigen bijdrage via CAK

U betaalt een eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Iedereen betaalt maximaal € 19,00 per maand.

Wanneer betaalt u een eigen bijdrage? 

  • Als u alleenstaand bent
  • Als u getrouwd bent of als u samenwoont met een partner en als u allebei ouder bent dan de AOW-leeftijd

Wanneer betaalt u geen eigen bijdrage?

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En heeft één van u nog niet de AOW-leeftijd? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Krijgt u allebei de AOW-leeftijd in hetzelfde jaar? Dan wordt uw eigen bijdrage maximaal € 19,00 per maand. 

Uitzonderingen

Woont u voor een korte of langere tijd in een beschermde woonvorm en heeft u een indicatie hiervoor dat valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan is uw bijdrage hetzelfde als voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kunt u eenvoudig een proefberekening maken van uw eigen bijdrage.

Eigen bijdrage voor ondersteuning via de gemeente 

U betaalt een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, dagopvang of een vervoermiddel en voor ondersteuning die u zelf inkoopt met een persoonsgebonden budget (PGB). Ook woningaanpassingen zoals een traplift of verhoogd toilet vallen onder de eigen bijdrage.