Voor maatschappelijke organisaties heeft gemeente Scherpenzeel een lening voor verduurzaming van onroerend goed.

Het gaat om projecten op het gebied van energiebesparing en/of de opwekking van duurzame energie. De leningen bedragen maximaal 160.000 euro. 

We verstrekken de duurzaamheidslening aan maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van sport en/of cultuur en tevens eigenaar/huurder en gebruiker is van een te (ver)bouwen accommodatie. Het geld is bedoeld voor de verduurzaming van het onroerend goed.

Spelregels

  • De lening kunt u aanvragen op basis van een offerte.
  • De leningen bedragen minimaal 2.500 en maximaal 160.000 euro.
  • Looptijd 10 jaar, annuïtair af te lossen en tegen een rente van 0,5% op jaarbasis.
  • Daarnaast wordt er een onderpand van de aanvrager gevraagd.
  • Een aanvraag wordt door het college beoordeeld.
  • Er wordt vanuit de gemeente Scherpenzeel een maximaal leenbedrag van 300.000 euro per jaar verstrekt.

Het college besluit om een duurzaamheidslening toe te kennen indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan één of meer van de beleidsdoelen:

  • een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2-uitstoot;
  • het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening.

Aanvragen

Informatie en het aanvragen van de duurzaamheidslening via duurzaam@scherpenzeel.nl