Het doelgroepregister is een landelijk register waarin mensen zijn opgenomen die een arbeidsbeperking hebben en die vallen onder de banenafspraak. Werk je bijvoorbeeld langzamer dan je collega’s of je hebt meer rustpauzes nodig? Dan kan dit samen met jou en je werkgever afgesproken worden. 
Jij ontvangt dan gewoon je salaris en je werkgever kan geld krijgen voor jouw extra pauzes of voor het werk dat jij net niet af kan krijgen, omdat je wat langzamer werkt. 
Als je wat meer begeleiding of advies nodig hebt kunnen we ook samen met jou kijken naar een jobcoach. Hij of zij kan jou tips geven als je aan het werk bent. 

Wanneer kun je in het doelgroepregister komen?

  • Als je niet 100% van het wettelijk minimumloon kan verdienen, omdat je bijvoorbeeld meer tijd nodig hebt dan collega’s of omdat je door een beperking sommige taken niet kunt doen. Vaak heb je iemand nodig die jou af en toe helpt en je steunt (jobcoach).
  • Als je op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of het praktijkonderwijs (pro) heb gezeten.
  • Als je een WSW-indicatie hebt (Wet Sociale Werkvoorziening). 
  • Als je een oude Wajong-uitkering hebt en je kan werken. 
  • Als je via de Praktijkroute in het doelgroepregister bent gekomen. 

Heb je nog vragen of wil je weten of het mogelijk is dat ook jij in het doelgroepregister komt? Bel dan met onze consulenten, telefoonnummer (033) 277 23 24.