Het centraal stembureau heeft maandag 21 maart de definitieve uitslag vastgesteld van de gemeenteraadsverkiezingen.