Voor vragen neemt u contact op met de consulent bijzondere bijstand via (033) 277 23 24. U kunt zich digitaal aanmelden via gezondverzekerd.nl.(externe link)

Wat is het?

De gemeentepolis van Zilveren Kruis is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen, chronische ziekte en/of lichamelijke beperking. U krijgt korting op de basisverzekering. Daarnaast draagt de gemeente afhankelijk van de aanvullende verzekering € 10,00, € 20,00 of € 25,00 bij aan de aanvullende verzekering. De collectieve verzekering biedt een ruime dekking met extra vergoeding speciaal voor inwoners met een laag inkomen en/of hoge zorgkosten.

Is uw inkomen lager dan 130% van de bijstandsnorm? En heeft u een beperkt eigen vermogen? Dan kunt u hiervan gebruikmaken.

Wat moet ik doen?

  • Meldt u aan via gezondverzekerd.nl(externe link). Bent u al verzekerd bij Zilveren Kruis, dan kunt u de Gemeentepolis (de collectieve zorgverzekering) vaak al vanaf de volgende maand gebruiken. Wilt u overstappen? Dan kan dat pas per 1 januari.
  • Op www.gezondverzekerd.nl(externe link) vindt u ook informatie over de premies van de basis- en aanvullende verzekering en over de vergoedingen.

Inkomen en vermogen

Of u aangemeld kunt worden, hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld, een auto of een eigen huis. Ook kijken wij naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. 

De actuele inkomensgrenzen en norm bedragen

Informatie over vergoedingen

Voor informatie over premies en vergoedingen kunt u bellen met het Zilveren Kruis(externe link).

Formulierenbrigade

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? De formulierenbrigade van SWO-SR helpt u hierbij.

De vrijwilligers geven bijvoorbeeld uitleg over de gegevens die nodig zijn om voor de aanvraag en helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. Deze service is gratis.

Kijkt u voor meer informatie op de website van de formulierenbrigade(externe link)

Informatie over inkomen of vermogen

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met de consulent bijzondere bijstand, bereikbaar tussen 09.00 en 12.30 uur op (033) 277 23 24 of per e-mail: sociaalteam@scherpenzeel.nl