Voor vragen neemt u contact op met de consulent bijzondere bijstand via (033) 277 23 24. U kunt zich digitaal aanmelden via gezondverzekerd.nl.

Wat is het?

Gemeente Scherpenzeel heeft voor mensen met lage inkomens afspraken gemaakt met Zilveren Kruis over de collectieve zorgverzekering. Als u daar gebruik van maakt, krijgt u korting op de basis- en aanvullende premie. Ook is deze verzekering geschikt als u hoge zorgkosten heeft. De collectieve zorgverzekering biedt een ruime dekking met extra vergoedingen. Is uw inkomen lager dan 130% van de bijstandsnorm? En heeft u een beperkt eigen vermogen? Dan kunt u hiervan gebruikmaken.

Wat moet ik doen?

  • U kunt zich digitaal aanmelden via Gezondverzekerd.nl
  • Op www.gezondverzekerd.nl vindt u ook informatie over de premies van de basis- en aanvullende verzekering en over de vergoedingen.
  • U kunt de verzekering afsluiten vanaf het moment dat de premies voor het nieuwe jaar bekend zijn tot en met 31 december 2020.

Collectieve zorgverzekering aanvragen (schriftelijk, alleen in overleg)

Inkomen en vermogen

Of u aangemeld kunt worden, hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld, een auto of een eigen huis. Ook kijken wij naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. 

Inkomensgrenzen per 1 juli 2020
 bedragen
 

21 jaar – AOW gerechtigde leeftijd

130% van de bijstandsnorm excl. VT
Samenwonend / gehuwd

€ 1.868,43

Alleenstaand / alleenstaande ouder

€ 1.307,90

2-persoonshuishouden€ 934,21
3-persoonshuishouden€ 809,64
Verblijf in instelling

€ 414,13

Normen onder voorbehoud van fouten. 

Dit zijn de meest voorkomende inkomensgrenzen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan mogelijk een andere inkomensgrens van toepassing zijn. 

Vermogensgrens in 2020:
Alleenstaanden    €   6.225,00
Gehuwden           € 12.450,00

Heeft u een hoger vermogen dan dit bedrag, dan heeft u geen recht op de collectieve zorgverzekering. Alleen het vermogen in de eigen woning telt niet mee. 

Informatie over vergoedingen

Voor informatie over premies en vergoedingen kunt u bellen met het Zilveren Kruis: (071) 751 00 33.

Formulierenbrigade

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren? De formulierenbrigade van SWO-SR helpt u hierbij.

De vrijwilligers geven bijvoorbeeld uitleg over de gegevens die nodig zijn om voor de aanvraag en helpen bij het invullen van het aanvraagformulier.  Deze service is gratis.

Kijkt u voor meer informatie op de website van de formulierenbrigade

Informatie over inkomen of vermogen

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met de consulent bijzondere bijstand, bereikbaar tussen 09.00 en 12.30 uur op (033) 277 23 24 of per e-mail: sociaalteam@scherpenzeel.nl